Wednesday, 30 July 2008

ေရနံေျမ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ အာဠာ၀က သခင္ဖိုးလွၾကီး

ေရနံေျမ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္း အာဠာ၀က သခင္ဖိုးလွၾကီးအား မေကြးျမိဳ ့ခရိုင္ ၊ သရက္ေလးပင္ ေက်းရြာ တြင္ ဆင္းရဲေသာ မိဘ မ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ ့သည္ ။ သခင္ဖိုးလွၾကီး ၏ မိဘ အမည္ မ်ားႏွင္ ေမြးသကၤရာဇ္ ကို အတိအက် မသိရ ေသးပါ ။ ဖိုးလွ ၾကီး အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္မွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို ့ ကိန္းေအာင္းေစခဲ့ ေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ထိုကာလက အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ အစိုးရသည္ ေျမခြန္ ၊ လူခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါက ပစၥည္း သိမ္း ၊ သိမ္းစရာပစၥည္းမရွိ ပါက လူကိုေထာင္ခ်သည္ ဖိုးလွၾကီး ဖခင္မွာ ဆင္းရဲလြန္းသျဖင္ ့ အခြန္မေပးႏိုင္ သျဖင္ ့ ဖိုးလွၾကီးေရွ ့ မွာပင္ မတရား အဖမ္းခံရေလ သည္ မက်န္းမာေသာ မိခင္ ျဖစ္သူမွာ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူအတြက္ ပုလိပ္အား မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင္ ့ေတာင္းပန္ရာ တြင္မရသျဖင္ ့သားျဖစ္သူ ဖိုးလွၾကီးအား ေျမခြန္မေဆာင္ႏီုင္ လို ့ မင္းအေဖ ကိုဖမ္းသြားတယ္ သားရယ္…” ဟုဆိိုကာ မ်က္ရည္ က်ေလ သည္ ထိုျမင္ကြင္းကို ျမင္လိုက္ရေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ဖိုးလွၾကီးသည္ မတရား အႏိုင္က်င္ ့ ခံရသည္ ၊ လူမဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ဟုသတ္မွတ္ကာ ဇာတိမာန္ ၊ ဇာတိေသြး တို ့ ကိန္းေအာင္းခဲ ့ေလေတာ ့ သည္

ထို ့ေနာက္ တြင္ သခင္ဖိုးလွၾကီးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အဘိုး ဗိုလ္လေရာင္ ၏ ညာလက္ရံုးတပည္ ့ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ဆရာေတာ္ၾကီး တပါးထံ တြင္ ပညာသင္ ခဲ့ ေလသည္ ထိုဆရာေတာ္ၾကီးမွာ ဗိုလ္လေရာင္ က်ဆံုးျပီးေနာက္ အေျခေနမက်သျဖင္ ့ ဘုန္းၾကီး၀တ္ခဲ့ ရ ပံု ၊ နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ ၏ ယုတ္မာ ညစ္ပတ္ပံု ၊ ျမန္မာ တို ့ ဇာတိေသြးရွိပံု ၊ နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ အား နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုး ကာ ျမန္မာ ့ ေျမေပၚ မွေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ ၾကိဳးစား ရမည္ တို ့ ကို အခ်ိန္ရ တိုင္း သြန္သင္ ေလ ရာ ဖိုးလွၾကီးမွာ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြသည္ ထက္ ၊ တက္ၾကြလာေလေတာ ့ သည္

၁၉၁၅- ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ ပထမ ကမၻာစစ္ၿကီး ျဖစ္လာေသာ အခါတြင္ အဂၤလိပ္တို ့ သည္ စစ္ပြဲ အတြက္ စစ္သား စုေဆာင္းေလေတာ ့ သည္ ထိုအခါ အဂၤလိပ္ ကိုေတာ္လွန္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ ေသာ ဆရာေတာ္မွ ဖိုးလွၾကီးအား အဂၤလိပ္ စစ္တပ္သို ့ ၀င္ေရာက္ ရန္တိုက္တြန္း ေလရာ ဖိုလွၾကီးမွာ နားမလည္ ႏိုင္သည္ ့ အတြက္ေမးျမန္း ရာတြင္ ဆရာေတာ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားပံု မွာ ကၽြန္အျဖစ္ႏွင္ ့ေနၾကရမည္ ့ အစား အဂၤလိပ္စစ္တပ္အတြင္း အမွု ့ ထမ္းရင္း အျမတ္ထုပ္သင္ ့ ေၾကာင္း ၊ စစ္ပညာတို ့ ကို ရႏိုင္သမွ် သင္ၾကား သင္ ့ သည္ ့ အေၾကာင္း ၊ စစ္ပညာတတ္ထားပါမွ တေန ့ တြင္ ျပန္လည္ တိုက္ထုပ္ႏိုင္မည္ တို ့ ကို ေျပာျပေလ သည္ ။

ထိုေနာက္ ဖိုးလွၾကီးသည္ စစ္ထဲသို ့ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး မက္ဆိုပိုေတးမီးယား စစ္ေျမျပင္သို ့ ေရာက္ ရွိျပီး စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါ၀င္ခဲ ့ေလေတာ ့ သည္ ။ စစ္ မွူ ့ထမ္းေနစဥ္ လူမ်ိဳးျခား အထက္အရာ ၇ွိမ်ားႏွင္ ့ မ်က္ႏွာေၾကာတဲ့သူေတာ ့ မဟုတ္ေပ တခါတြင္ တပ ္ၾကပ္ၾကီး တဦး ႏွင့္ သာမန္ကပၸလီ စစ္သား တဦးတို ့ လက္ေ၀ွ ့ ထိုးသတ္ၾကေလရာ တပ ္ ၾကပ္ ျဖစ္ သူ မွ ယုတ္မာ ညစ္ပတ္ ၍ ထိုးသျဖင္ ့ စစ္သား ငယ္မွာ မခ်ိမဆန္ ့ အလူးအလဲ ခံရေလ သည္ ။ ထိုသည္ကိျုမင္ေတြ ့ ေသာ ဖိုးလွ ၾကီးမွာ အထက္အရာ ရွိ တပ္ၾကပ္ၾကီး ျဖစ္သူကို စိန္ေခၚ ၍ လက္ေ၀ွ ့စည္း၀ိုင္းတြင္းသို ့ ၀င္ေလေတာ ့ သည္ ။ အနား ရွိ သူမ်ားအားလံုး မွာအံအား သင္ ့ျပီး ပထမတြင္ေၾကာင္ ၾကည္ ့ ေနၾကသည္ ေနာက္ မွ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး ၍ ျမန္မာစစ္သား ငယ္ ဖိုးလွ ၾကီး ကို အားေပးၾကေလေတာ ့ သည္ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ဖိုးလွၾကီးမွာ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ခႏၶာ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ထည္ မွာ ၾကံခိုင္သန္စြမ္း ထြားၾကိဳင္းလွသည္ ။ မ်က္ႏွာျပားျပား ၊ ေမးရိုးကားကား ၊ ပိရိေသသပ္ေသာ ႏွတ္ခမ္း တို ့ ျဖင္ ့ ဖိုးလွၾကီးမွာ လက္ေ၀ွ ့ၾကိဳး၀ိုင္းတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္လာေလေတာ ့ သည္ တပ္ၾကပ္ျဖစ္သူမွာလည္း အမ်ားေရွ ့ တြင္ သာမာန္ စစ္သား ကေလးတဦး မွ စိမ္ေခၚခံလိုက္ရသည္ အတြက္ ေဒါသ ျဖင္ ့ စည္း၀ိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လာေလေတာ ့ သည္ ။

( ဒုတိယ ပိုင္း ေမွ်ာ္ ပါရန္ ..........)

No comments: