Sunday, 24 August 2008

ယေန ့ သတင္းစာ ပါ ဂန္ဘာရီ ခရီးစဥ္ ႏွင္ ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ..


မစၥတာဂန္ဘာရီ ၏ ယခုတေခါက္ခရီးစဥ္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္အစီစဥ္တြင္ နံနံက္ ၁၀ နာရီ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရန္စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေတြ ့ဆံုရန္ျငင္းပယ္ခဲ့ သည္ ။ ထိုေၾကာင့္ မစၥတာဂန္ဘာရီက ကိုယ္တိုင္စာေရးသားျပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွတဆင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပို ့ ျပီးေတြ ့ဆံုရန္ၾကိုးပန္းခဲ့ သည္ ။သိုေသာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ၎စာကိုလက္မခံပဲ တံုျပန္မွု ့မရွိသည္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွနံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ ၁၁နာရီ မိနစ္၄၀ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အေနာက္ဖက္ အုတ္တံတိုင္းမွ လက္ကိုင္အသံခ်ဲ ့စက္ျဖင္ ့ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ မွ စာေပးလိုေၾကာင္း ႏွင္ ့လက္မခံႏိုင္ပါက ျခံ၀တြင္ စာကပ္ထား မည္ ့အေၾကာင္းထပ္မံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ ျပီး ၂ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ မစၥတာဂန္ဘာရီ၏ စာအားကပ္ထားခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထိုေန ့တြင္မစၥတာဂန္ဘာရီ အေနျဖင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္ ့ေတြ ့ ဆံုႏိုင္ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးသား ခဲ့ သည္ ။

သိုေသာ္ မစၥတာဂန္ဘာရီ မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုႏိုင္ရန္ထပ္မံၾကိဳးစား လိုေၾကာင္း တင္ျပလာသျဖင္ ့ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန ့ နံနံက္ ၇ နာရီမိနစ္ ၅၀ တြင္ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ၏ အဖြဲ ့၀င္ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည္ ့Mr. Erwan Pouchous ႏွင္ ့ Ms. Hua Jiang တို ့ သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ တာ)န္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့ အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို ့ သြားေရာက္ခဲ့ သည္ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ၈နာရီ ၂၅ မိနစ္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေနအိမ္ျခံ၀န္းေရွ ့ မွေန၍ လက္ကိုင္အသံခ်ဲ့ စက္ျဖင္ ့ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအားလာေရာက္ေတြ ့ ဆံု ပါရန္ ေအာ္ဟစ္၍ ဆက္သြယ္ခဲ့ ပါေသာ္လည္း တံုျပန္ မွု ့ မရခဲ့ရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရ သည္ ။

မစၥတာဂန္ဘာရီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ ေတြ ့ ခြင့္ မရခဲ့သျဖင္ ့ NLD ဗဟိုအလုပ္အမွု ေဆာင္အဖြဲ ့ႏွင္ ့ ထပ္မံ ေတြ ့ ဆံုခြင့္ ေတာင္ခံ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ထပ္မံ စီစဥ္ေပး ခဲ့သည္ ဟု ယေန့ထုတ္ စစ္အစိုးရ ၏ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ သည္ ။

…………………………………………………………………………………………………………….

မစၥတာဂန္ဘာရီ ၏ ကေယာင္ေျခာက္ျခား ရွင္းလင္းခ်က္

မစၥတာဂန္ဘာရီ မွ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း လိုလိုေသး မရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ျပီး ဧည္ ့၀တ္ ေက်ပြန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အစိုးရ အားေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ၊ မိမိ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ့ စည္ မ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည္ ့သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ျပ သ ရာ ေရာက္ ပါေၾကာင္း ၊ မိမိႏွင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ ေတြ ့ ဆံုႏိုင္ရန္ အတြက္ကူညီၾကိုးစားေပးခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အားေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ ေတြ ့ ခြင္ ့ မရသည္ ့ အတြက္ စိတ ္ မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း ၊ ဤသို ့ ျဖစ္ရသည္ မွာ ျမန္မာအစိုးရေၾကာင္ ့ေရာ ၊ မိမိေၾကာင္ ့ ပါ မဟုတ္ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို ့ ၾကားတြင္ သေဘာတိုက္ဆိုင္မွု ့ မ်ား ၊ မတိုက္ ဆိုင္ မွု ့ မ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ ္ ေသာ္ လည္း ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္ အဆင္ေျပစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ့ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ အစိုးရ အလိုရွိသည့္ အခ်ိန္ တြင္ မိမိလာေရာက္ရန္ အသင္ ့ ရွိေနေၾကာင္း စသည္စသည္..တို ့ ကို ေရာခ်သြားပါသည္..။

………………………………………………………………………………………………………

ေက်ာ္ဆန္း ရဲ့ အတို ့အေထာင္ .

က်ေနာ္တို ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ့ နဲ့ အေဆြေတာ္ ( ဂန္ဘာရီ )ဟာ ယခင္သံုးၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ ့ ဆံု ခဲ့ ျပီးယခုအၾကိမ္သည္ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္ႏွီးပြင္ ့လင္း ခင္မင္စြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ခဲ့ ၾကျပီးသည္ ့ အတြက္တေယာက္ သေဘာကို တေယာက္ နားလည္ ျပီး တကယ္ ့ မိတ္ရင္းေဆြခ်ာ ျဖစ္ေနပါျပီ ။ ဒါေၾကာင္ ့ ယခုစတၳဳထ အၾကိမ္ေတြ ့ဆံု မွု ့ မွာလည္း ယခင္ ေတြ ့ဆံု မွု ့ မ်ားထက္ ပိုမိုခင္မင္ရင္းႏွီးပြင္ ့ လင္းစြာနဲ့ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ ျပီး အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဆာင္ကၾကည္းေပးႏိုင္လိမ္ ့ မယ္လို ့ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင္ ့မိပါတယ္

……..အဆင္ ့ ေလးျဖစ္တဲ့ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျပဳမယ္ ့ ဆႏၵခံယူပြဲ မွာလဲႏိုင္ငံတကာစံႏွုန္းမ်ားႏွင္ ့ အညီ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဆႏၵခံယူပြဲမွာျပည္သူလူထုက အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းဟာ ေရွ ့ဆက္ျပဳလုပ္မယ့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္အတြက္ ကိုလည္း အတည္ ျပဳလိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင္ ့ ယေန ့ အခါ မွာမူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ ရဲ့ က်န္အဆင္ ့ (၅) (၆)(၇) တို ့ကို လည္း ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။. အဆင္ ့ (၅ )ျဖစ္တဲ့ ပါတီစံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလဲ အားလံုးပါ၀င္ခြင္ ့ ရေအာင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ အေဆြေတာ္ေျပာတဲ့ အားလံုးပါ၀င္ခြင္ ့ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ ့့ အစီစဥ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့.။

( လူပုသေလာက္ ပလီတီးေခ်ာက္ခ်က္ ေျပာတတ္တဲ့ ေက်ာ္ဆန္း ရဲ့ ဂန္ဘာရီးအား ႏွပ္ခ် ပံု.)

…………………………………………………………………………………………………………….

ရန္ကုန္သားရဲ ့ အျမင္…….

၁။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီး ႏွစ္ေယာက္ ႏွင္ ့ စစ္အစိုးရ ဖက္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ ေရွ ့၊ ေနာက္ တို ့ မွာ လက္ကိုင္ အသံ ခ်ဲ့ စက္ ျဖင္ ့ အလွုဴခံ လာ သလို ေအာ္မေခၚ သင္ ့ …….. အမွန္တကယ္ ျဖစ္ သင္ ့ သည္ မွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ ျခံ၀န္း ပါတ္ပါတ္ လည္ မွ ေခြးတိုးေပါက္ တို ့ ကို ရွာ သင္ ့ သည္ ။ ေတြ ့ရွိပါက ထို ေခြးတို ့ ေပါက္ မွတဆင္ ့ ေလးဘက္ေထာက္ တိုး၀င္ ကာ အတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္ ျပီး ေတြ ့ ဆံု ပါရန္ အသနားခံ သင္ ့ သည္

၂။ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ လို ႏံုအအ လူမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ မလႊတ္သင္ ့ ။ လည္သူစား စနစ္ၾကီးစိုးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ေနရာ မ်ိဳး တြင္ ဂန္ဘာရီလို လူေရာက္လာေသာ အခါ ေနာက္ဆံုး မွာ ဆူးေလလမ္း က ပလီ တက္ျပီး ဆုေတာင္းတာ ပဲ ရွိမည္ ။ ဤ သို ့တက္ေရာက္ ဆုေတာင္းျခင္း မွာ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သူ့ အေပၚတြင္ စိတ္မကြက္ ေစရန္ျဖစ္သည္ ။ မွာလိုက္တာတမ်ိဳး - လုပ္လာတာ တမ်ိဳးု ႏွင္ ့ဆိုေသာအခါ ေနာက္ထပ္လာခဲ့ သည္ ရွိေသာ္ ေလေၾကာင္း ကုမၼဏီ မ်ားကို လုပ္ေက်ြးသလိုျဖစ္ေနမည္

၃။ ေက်ာ္ဆန္းေျပာတဲ့ ဆႏၵခံ ယူပြဲအားႏိုင္ငံ တကာစံႏွုန္း ႏွင္ ့ အညီ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္ရန္ကုန္သား တခုေလာက္သိခ်င္ပါ သည္ ။ ႏိုင္ငံတကာ ဆႏၵခံ ယူပြဲ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏွုန္းမ်ားတြင္္ မဲဆႏၵ ေပးရာ ၌ (၁ ) မိမိမဲဆႏၵ အားလူၾကံဳေပး၍ ရ ၊မရ ( ၂ ) ဆႏၵမဲေပးရန္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း လိုက္လံေကာက္ခံ ျပီးေနာက္ မိသားစုစာရင္း ျပန္လည္ ထုပ္ျပန္ရာ တြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ မိသားစု ၀င္ မ်ားသာမက ပဲ စစ္တပ္မွ (ဥပမာ- တကက ေအာင္သန္း ) စသည္ ့အမည္ မ်ိဳး လူပိုလူလွ်ံ မ်ားပါလာ၍ ရ ၊ မရ ။ ( ၃ ) ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြပ္ တြင္း မဲမေပးေစပဲ သက္ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ မ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ အမွန္ျခစ္ျပီးသား မဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ ထိုးေစ ျခင္းမ်ိဳး ရ ၊ မရ ။ ( ၄ )ရပ္ကြပ္မ်ားအတြင္း ရွိလမ္းလူၾကီးမ်ား မွ တအိမ္တဆင္ ့ လိုက္လံ၍ ေခ်ာ ့တခါ ၊ ေျခာက္တလွည္ ့ ေအးဓါးျပ တိုက္ျပီး အမွန္ျခစ္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳး ရ ၊ မရ ။ ( ၅ ) နာဂစ္ မုန္တိုင္း သင္ ့ ဒုကၡ သည္ မ်ားအား အမွန္ ျခစ္ပါ မွ ဆန္ေပးမည္ ၊ ေနစရာ ေပးမည္ဆို ျပီး အတင္း အဓမၼ အမွန္ျခစ္ခိုင္းျခင္း မ်ိဳးရ ၊ မရ ။ ( ၆ ) မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသ ရွိေက်းရြာ အမ်ားစု သည္ မဲဆႏၵ ေပး ပြဲ အား ထိုသူတို ့ ကိုယ္တိုင္ မသိလိုက္ပဲ ရာႏွုန္း ျပည္ ့ ေထာက္ခံ လိုက္ ပါသည္ ဆိုကာ ေၾကျငာ ျခင္းမိ်ုး ျပဳလုပ္၍ ရ ၊ မရ ……စသည္တို ့ သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံ ႏွုန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပါသလာ း ဆို တာကို ရန္ကုန္သား သိခ်င္ပါသည္

Saturday, 23 August 2008

အျမန္ျပန္လုပ္ေပးပါ

Sunday, 10 August 2008

သခင္ ဖိုးလွၾကီး ( ဒုတိယ ပိုင္း )

ဖိုးလွၾကီး သည္ တုန္လွုပ္ျခင္းကင္းမဲ ့ စြာ ျဖင္ ့ လက္ေ၀ွ ့ထိုးသတ္ရာ စည္း၀ိုင္းအတြင္း သို ့ ၀င္လာေသာေၾကာင္ ့ ၾကည္ ့ေနသူအားလံုး ပထမတြင္အံအား သင္ ့သြား ၾကျပီး ေနာက္ပိုင္းမွေတာ ့ အားလံုးနီးပါး ဖိုးလွၾကီး ကို လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး၍ အားေပးၾကေလသည္ ။ အရာရွိျဖစ္သူမွာလဲ လက္ေအာက္ငယ္သား က စိန္ေခၚခံရသည္ ့ အတြက္ ေဒါသတၾကီးျဖစ္ကာ အတင္း၀င္ေရာက္ ထိုးသတ္ေလ ရာ ဖိုးလွၾကီးမွာ ယခင္ထဲက မုန္းတီးေနသူပီပီ အႏိုင္ထိုးသတ္ႏိုင္ခဲ ့ေလသည္ ။ သို ့ ေသာ္ စစ္ဗိုလ္ အားလက္ေ၀ွ ့ ထိုးသတ္ခဲ့ မွု ့ ေၾကာင္ ့ တည လံုး အခ်ဳပ္ ခံ ခဲ ့ရေလသည္ ။
ေနာက္ထပ္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တခု မွာ ေရွ ့တန္း အျပန္ ေအာင္ပြဲခံ ရာ၌ အရာ ရ ွွိ
မ်ား ႏွင္ ့ သာမန္စစ္သား မ်ားအား ခြဲ ျခားမွု ့ ႏွင္ ့ ပါတ္သက္၍ ဖိုးလွၾကီး မေက်နပ္ရာ မွ စတင္ သည္ ။ ေအာင္ပြဲ ခံ ၍ စားၾကေသာက္ ၾကရာတြင္ အထက္ အရာရွိမ်ားမွာ ေကာင္းေပ့ ညႊန္ ့ေပ ့ ဆို သည္ ့ အရက္ေသစာ မ်ား ၊ ဆိတ္သား ၊ သိုးသား ၊ အမဲ စသည္ ့အေၾကာ္ ၊ အေလွာ္ တို့ ျဖင္ ့ အရွိမ်ားၾကီး သီးသန္ ့ ခြဲ ကာစား ေသာက္ ၾကေလ သည္ ။ သာမာန္ စစ္သည္ တို့ မွာ မွု သင္ ့ တင္ ့ ရံု မွ်ျဖင္ ့ သာ စားေသာက္ၾကရ သည္ ။ ထိုသည္ ကို ဖိုးလွၾကီး မွာ မေက်နပ္ေခ် ။ မိမိ တို့ စစ္သားမ်ားမွာ ေရွ့့တန္းစစ္မ်က္ ႏွာ ျပင္ တြင္ ေရွ ့ ဆံုးမွ ေသခံ တိုက္ခဲ့ ၾကရ ျပီး ေအာင္ ပြဲ ခံရာတြင္ ဤ သို ့ ခြဲျခားဆက္ဆံ ရန္မသင္ ့ ဟု ယူဆ သည္ ။ ထို ့ယူဆခ်က္ေၾကာင္ ့ သာမန္စစ္သား ငယ္မ်ားဖက္ မွ မခံ မရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ ကာ အတူတကြ စားေသာက္ေနၾကရင္း စားပြဲေပၚသိုူ ့ ခုန္တက္ ကာ “ အရွိေတြ မတရားဘူး တိုက္ ပြဲ တိုက္ ခဲ့ ၾကတုန္းက ငါတို ့ က ေရွ့ က ေနအေသခံ ျပီးတိုက္ ခဲ ့ၾက တယ္ ၊ အခုေအာင္ ပြဲ ခံေတာ ့ သူတို ့ က ေကာင္းေပ ့ ညႊန္ ့ေပ ့ ဆို တဲ့ အစားအေသာက္ ေတြ နဲ့ သီး သန္ ့ ခြဲ ျခားျပီးစားေသာက္ ၾက တယ္ …ဒါကိုလက္ မခံႏိုင္ ဘူးသူတို ့ နဲ့ အတူအရက္သြားေသာက္ မယ္ …သတၱိရွိတဲ့ သူထြက္ ခဲ့ ၾက …” ဟု ဆိုေသာအခါ ဘ၀တူေတြ ထဲ မွ ကုလားစစ္သား သံုးေယာက္ ထြက္လာေလသည္ ..။ ထိုသံုးေယာက္ ႏွင္ ့ ပင္ အဂၤလိပ္ အရာ၇ွိမ်ားစားေသာက္ ေနၾကေသာ ရြက္ ျဖင္ တဲၾကီးတြင္း သို ့ ခပ္တည္တည္ ျဖင္ ့ ၀င္ သြားကာ အရက္ ခြက္ ႏွင္ ့ အစားေသာက္ မ်ားကို ယူငင္စား ေသာက္ ၾကေလသည္ ။
အရာရွိမ်ား မွာပထမ တြင္အံအားသင္ ့ ေနၾက ျပီး ၊ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဆဲ ဆို ကာေမာင္းထုတ္ ေလသည္ ။ ဖိုးလွၾကီး မွာ ျငိမ္ခံမေနပဲ “ တိုက္ပြဲတိုက္ ခဲ ့ၾကတာျခင္းအတူတူ ဒီလို ခြဲ ျခားဆက္ ဆံလို ့ လယ္ ရ မဲ ဟု ဆိုကာ စားပြဲ အား ဆြဲ လွန္ပစ္လိုက္ ေလ သည္ ။ ေနာက္ဆံုးမေတာ ့ ထံုးစံအတိုင္း အခ်ဳပ္တြင္းသို့ ေရာက္ ရွိခဲ့ ေလ သည္ ။
ဖိုးလွၾကီးသည္ မက္ဆုိပိုေတးမီးယား စစ္ေျမျပင္တြင္ သံုးႏွစ္ ခန့္ အမွု ့ ထမ္းကာ ျမန္မာျပည္ သို ့ ျပန္လာရာ တြင္ စစ္ျပန္မ်ားကို အစိုးရ မွေန၍ စည္းရုးေရးအေန ျဖင္ ့ ေျမယာမ်ား ကို အခမဲ့ ေပးေလ သည္ ။ ထိုအခါ ဖိုးလွၾကီးမွာ ျမန္မာ ့ ေျမယာကို ျမန္မာ ပိုင္ သည္ သူတို ့ ေပး မွ ရ သည္ မဟုတ္ဟု ယူဆ ကာ ေျမယာကြက္ ကို လက္မခံ ပဲ ရိုးရိုး ေရနံေျမ အလုပ္ၾကမ္း သမားဘ၀ ကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေလေတာ ့ သည္ ။ ထိုအခါ ျမန္မာ ့ အလုပ္သမားထု မွာ အရာရွိမ်ားက အပန္းေျဖရိပ္သာ ၊ ကား ႏွင္ ့ အိမ္အေကာင္းစား မ်ား ႏွင္ ့ ေနၾကေသာ္ လဲ ေအာက္ ေျခ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို ့ ေနပူက်ဲက်ဲ တြင္ တူးေဖာ္ ခဲ ့ေသာ္ ေရနံ မ်ားကို ညအခ်ိန္ မီးခြက္ ထြန္းရန္အတြက္ ပင္ လံုေလာက္ စြာ မရ သည္ ကို ရင္နင့္စြာ ျမင္ေတြ ့ရ ျပန္ေလသည္ ။ ဖိုးလွၾကီးမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ နင္းျပားဘ၀ ကို ကယ္တင္ရန္ဆံုးျဖတ္ကာ ေအာက္ေျခ မွ အလုပ္သမားမ်ားဘ၀ ကို လဲ ေလ ့လာ ၏ ။ အစိုးရ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ကို လဲ ေလ ့ လာ ကာ အေျခေန အရပ္ရပ္ ကို သံုးသပ္ ျပီး ေတာ္လွန္ရန္ဆံုးျဖတ္ကာ အလုပ္သမားထု မ်က္စိပြင္ ့ ေစရန္ ၊ သတၱိ ရွိေစရန္ ၊ ေသြးစည္းၾကေစရန္အတြက္ ၾကိဳးစားေလေတာ ့ သည္ ။
ဤသို ့ ျဖင္ ့ ၁၉၃၈ ခု ႏွစ္ တြင္ တႏွစ္လွ်င္ လုပ္ခ မပ်က္ ခြင္ ့ ရက္ ၃၀ ေပးရန္ ႏွင္ ့ လိုအပ္ေသာေတာင္းဆိုခ်က္ ( ၁၂ ) ခ်က္ ကို ေတာင္းဆိုၾကသည္ ကို အလုပ္ရွင္မ်ား မွ မလိုက္ ေလွ်ာ သျဖင္ ့ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၊ ၈ ရက္ ေန့ ( ၁၂၉၉ ခု ႏွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၈ ရက္ ) တြင္ ေရနံေျမသပိတ္ၾကီး ကိုစတင္ ေမွာက္ၾကေလေတာ ့ သည္ ။ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သခင္ေလးေမာင္ ၊ သခင္ ျမ ၊ သခင္သင္ ၊ သခင္ တင္ ၊ သခင္ေအာင္ေဖ ၊ သခင္ခ ၊ သခင္ဘတင္ ၊ ဦးဘလွိုင္ ႏွင္ ့ သခင္ ဖိုးလွၾကီးတို ့ အားေရြး ခ်ယ္လိုက္ ၾက သည္ ။ ထို ့ ေနာက္ သခင္ ဖိုးလွၾကီးသည္ သပိတ္တပ္ ကို ရ န္ကုန္ သို ့ ခ်ီ ီတက္ ရ န္အတြက္ ဦးေဆာင္ ခဲ့ ေလေတာ ့ သည္ ။
( တတိယ ပိုင္း သပိတ္တိုက္ပဲြမ်ားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွု ့ ၾက ပါ ရန္……)