Wednesday, 30 July 2008

ေရနံေျမ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ အာဠာ၀က သခင္ဖိုးလွၾကီး

ေရနံေျမ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္း အာဠာ၀က သခင္ဖိုးလွၾကီးအား မေကြးျမိဳ ့ခရိုင္ ၊ သရက္ေလးပင္ ေက်းရြာ တြင္ ဆင္းရဲေသာ မိဘ မ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ ့သည္ ။ သခင္ဖိုးလွၾကီး ၏ မိဘ အမည္ မ်ားႏွင္ ေမြးသကၤရာဇ္ ကို အတိအက် မသိရ ေသးပါ ။ ဖိုးလွ ၾကီး အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္မွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို ့ ကိန္းေအာင္းေစခဲ့ ေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ထိုကာလက အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ အစိုးရသည္ ေျမခြန္ ၊ လူခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါက ပစၥည္း သိမ္း ၊ သိမ္းစရာပစၥည္းမရွိ ပါက လူကိုေထာင္ခ်သည္ ဖိုးလွၾကီး ဖခင္မွာ ဆင္းရဲလြန္းသျဖင္ ့ အခြန္မေပးႏိုင္ သျဖင္ ့ ဖိုးလွၾကီးေရွ ့ မွာပင္ မတရား အဖမ္းခံရေလ သည္ မက်န္းမာေသာ မိခင္ ျဖစ္သူမွာ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူအတြက္ ပုလိပ္အား မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင္ ့ေတာင္းပန္ရာ တြင္မရသျဖင္ ့သားျဖစ္သူ ဖိုးလွၾကီးအား ေျမခြန္မေဆာင္ႏီုင္ လို ့ မင္းအေဖ ကိုဖမ္းသြားတယ္ သားရယ္…” ဟုဆိိုကာ မ်က္ရည္ က်ေလ သည္ ထိုျမင္ကြင္းကို ျမင္လိုက္ရေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ဖိုးလွၾကီးသည္ မတရား အႏိုင္က်င္ ့ ခံရသည္ ၊ လူမဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ဟုသတ္မွတ္ကာ ဇာတိမာန္ ၊ ဇာတိေသြး တို ့ ကိန္းေအာင္းခဲ ့ေလေတာ ့ သည္

ထို ့ေနာက္ တြင္ သခင္ဖိုးလွၾကီးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အဘိုး ဗိုလ္လေရာင္ ၏ ညာလက္ရံုးတပည္ ့ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ဆရာေတာ္ၾကီး တပါးထံ တြင္ ပညာသင္ ခဲ့ ေလသည္ ထိုဆရာေတာ္ၾကီးမွာ ဗိုလ္လေရာင္ က်ဆံုးျပီးေနာက္ အေျခေနမက်သျဖင္ ့ ဘုန္းၾကီး၀တ္ခဲ့ ရ ပံု ၊ နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ ၏ ယုတ္မာ ညစ္ပတ္ပံု ၊ ျမန္မာ တို ့ ဇာတိေသြးရွိပံု ၊ နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ အား နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုး ကာ ျမန္မာ ့ ေျမေပၚ မွေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ ၾကိဳးစား ရမည္ တို ့ ကို အခ်ိန္ရ တိုင္း သြန္သင္ ေလ ရာ ဖိုးလွၾကီးမွာ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြသည္ ထက္ ၊ တက္ၾကြလာေလေတာ ့ သည္

၁၉၁၅- ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ ပထမ ကမၻာစစ္ၿကီး ျဖစ္လာေသာ အခါတြင္ အဂၤလိပ္တို ့ သည္ စစ္ပြဲ အတြက္ စစ္သား စုေဆာင္းေလေတာ ့ သည္ ထိုအခါ အဂၤလိပ္ ကိုေတာ္လွန္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ ေသာ ဆရာေတာ္မွ ဖိုးလွၾကီးအား အဂၤလိပ္ စစ္တပ္သို ့ ၀င္ေရာက္ ရန္တိုက္တြန္း ေလရာ ဖိုလွၾကီးမွာ နားမလည္ ႏိုင္သည္ ့ အတြက္ေမးျမန္း ရာတြင္ ဆရာေတာ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားပံု မွာ ကၽြန္အျဖစ္ႏွင္ ့ေနၾကရမည္ ့ အစား အဂၤလိပ္စစ္တပ္အတြင္း အမွု ့ ထမ္းရင္း အျမတ္ထုပ္သင္ ့ ေၾကာင္း ၊ စစ္ပညာတို ့ ကို ရႏိုင္သမွ် သင္ၾကား သင္ ့ သည္ ့ အေၾကာင္း ၊ စစ္ပညာတတ္ထားပါမွ တေန ့ တြင္ ျပန္လည္ တိုက္ထုပ္ႏိုင္မည္ တို ့ ကို ေျပာျပေလ သည္ ။

ထိုေနာက္ ဖိုးလွၾကီးသည္ စစ္ထဲသို ့ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး မက္ဆိုပိုေတးမီးယား စစ္ေျမျပင္သို ့ ေရာက္ ရွိျပီး စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါ၀င္ခဲ ့ေလေတာ ့ သည္ ။ စစ္ မွူ ့ထမ္းေနစဥ္ လူမ်ိဳးျခား အထက္အရာ ၇ွိမ်ားႏွင္ ့ မ်က္ႏွာေၾကာတဲ့သူေတာ ့ မဟုတ္ေပ တခါတြင္ တပ ္ၾကပ္ၾကီး တဦး ႏွင့္ သာမန္ကပၸလီ စစ္သား တဦးတို ့ လက္ေ၀ွ ့ ထိုးသတ္ၾကေလရာ တပ ္ ၾကပ္ ျဖစ္ သူ မွ ယုတ္မာ ညစ္ပတ္ ၍ ထိုးသျဖင္ ့ စစ္သား ငယ္မွာ မခ်ိမဆန္ ့ အလူးအလဲ ခံရေလ သည္ ။ ထိုသည္ကိျုမင္ေတြ ့ ေသာ ဖိုးလွ ၾကီးမွာ အထက္အရာ ရွိ တပ္ၾကပ္ၾကီး ျဖစ္သူကို စိန္ေခၚ ၍ လက္ေ၀ွ ့စည္း၀ိုင္းတြင္းသို ့ ၀င္ေလေတာ ့ သည္ ။ အနား ရွိ သူမ်ားအားလံုး မွာအံအား သင္ ့ျပီး ပထမတြင္ေၾကာင္ ၾကည္ ့ ေနၾကသည္ ေနာက္ မွ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး ၍ ျမန္မာစစ္သား ငယ္ ဖိုးလွ ၾကီး ကို အားေပးၾကေလေတာ ့ သည္ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ဖိုးလွၾကီးမွာ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ခႏၶာ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ထည္ မွာ ၾကံခိုင္သန္စြမ္း ထြားၾကိဳင္းလွသည္ ။ မ်က္ႏွာျပားျပား ၊ ေမးရိုးကားကား ၊ ပိရိေသသပ္ေသာ ႏွတ္ခမ္း တို ့ ျဖင္ ့ ဖိုးလွၾကီးမွာ လက္ေ၀ွ ့ၾကိဳး၀ိုင္းတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္လာေလေတာ ့ သည္ တပ္ၾကပ္ျဖစ္သူမွာလည္း အမ်ားေရွ ့ တြင္ သာမာန္ စစ္သား ကေလးတဦး မွ စိမ္ေခၚခံလိုက္ရသည္ အတြက္ ေဒါသ ျဖင္ ့ စည္း၀ိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လာေလေတာ ့ သည္ ။

( ဒုတိယ ပိုင္း ေမွ်ာ္ ပါရန္ ..........)

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ သည္

။ ျပည္သူတို ့ အမ်ိဳးသားေရးတြင္စိတ္ပါလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရးတရား မ်ားကိုစတင္ ေဟာ ေျပာေလေတာ ့ သည္ ။ အစ တြင္ ရုပ္ရွင္ ရံု မ်ား အားလပ္ ခ်ိန္ ေပးစဥ္ တြင္ ေဟာ ေျပာခဲ ့ရ သည္ ၁၉၁၂ - ႏွစ္ ခုႏွစ္ေလာက္ တြင္ ႏွမ ျဖစ္သူ မအိမ္စိုး ႏွင္ ့ ျမန္မာ လူငယ္ ( ၃၁ ) ဦး ကို ဂ်န္ပန္ႏိုင္ငံ သို ့ေခၚေဆာင္ သြားျပီး ပညာသင္ ၾကားေစ သည္ ၁၉၁၉ -ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ ျပန္လာ ျပီး သူရိယ သတင္းစာ တိုက္ တြင္ သီတင္း သံုးကာ ႏိုင္ငံေရး တရားမ်ားစတင္ ေရသားေလေတာ ့ သည္ ။ ထို ့ ေနာက္ ကမာရြတ္တြင္ ေျပာင္ းေရႊ ့ ျပီး တပါး တည္း သီတင္းသံုး ကာ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲ မ်ား လွည္ ့လွည္ ေဟာ ေျပာေလေတာ ့ သည္ ။ တရားေဟာရာတြင္ အလြန္ေကာင္းသျဖင္ ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု က ဆရာေတာ္အား ပင္ ့ ေဆာင္ ရာ့ ကားလမ္းမေပါက္ သည္ ေနရာမ်ားတြင္ ထမ္း စင္ ျဖင္ ့ တရားေဟာ ပလင္ ထိ ပင္ ့ ေဆာင္ ၾကသည္ ။ ထို ့ သို ့ ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးေစ ့ ခ်ေပး ခဲ့ ေသာ ေက်းဇူး ေၾကာင္ ့္ ( ၁၉၂၀ - ၂၁ ) ခုႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစတင္ သပိတ္ ေမွာက္ ၾကေလေတာ ့ သည္ ထိုအခ်ိန္ ဘုရင္ခံ မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ ျဖစ္သည္

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တို ့ ေပၚေပါက္ လာရန္ အတြက္ အဓိ က လွဳ ံေဆာ္ ေပးေသာ သတင္းစာ ၊ ဂ်ာနယ္ မ်ားကို အစိုးရ မွ ပိတ္ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာမခံေၾကး မ်ားေတာင္းခံလာ သျဖင္ ့ ဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ ့ ပိတ္ ပစ္လိုက္ရ ျပီး သူရိယ ၊ ျမန္မာ ့ အလင္း ၊ ပညာ ့ အလင္္း ၊ ဗႏၶဳ လ ဂ်ာနယ္တို ့ သာ က်န္ရစ္ခဲ့ သည္ ။ ထိုစဥ္ ေ၀လမင္းသား ျမန္မာ ျပည္ လာမည္ ့ ခရီးစဥ္ အား ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္ း မွ ၾကီး မွူး ၍ သပိတ္ေမွာက္ ရာ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ့ ကို ဖမ္း ဆီး ျပီး သပိတ္ေမွာက္ ရာတြင္ အေရးယူႏိုင္ေသာ ဘိြဳင္းေကာက္ ဥပေဒ ( Boycott ) ကို အစိုးရ မွ ျပဌန္းလိုက္ သည္ ။ ထိုသို ့ ဘုရင္ခံ မွတင္းမာလာေသာအခါ တြင္ ဆရာေတာ္ မွ ျငိမ္ ခံ မေနေတာ ့ ပဲ ဘုရင္ခံထံသို ့ ( ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ ျမန္မာ ျပည္ မွ ထြက္ သြား ) ဟူေသာ စာကို ဘုရင္ခံထံ ပိုက္ လိုက္ သည္ ။ ထိုႏွင္ လႊတ္သည္ ့ စာ ကို သူရီယ သတင္းစာ မွ ေဖာ္ ျပလိုက္ ေသာ အခါ တြင္ ျပည္ သူမ်ားမွာအံအားသင့္ ျပီး မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ တို ့ တိုးျမင္ ့ လာၾကသည္

ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ေမွာက္ စဥ္ က ဆရာေတာ္ မွာ အႏိၵယ သို့ ေခတၱ ေရာက္ရွိေန ခိုက္ ျဖစ္ သည္ ။ ထို အခ်ိန္တြင္ ရတနာဂီရိ တြင္ရွိေသာ ပါေတာ္ မူ ဘုရင္ သီေပါမင္းႏွင္ ့ လၽႊိဳ ့ ၀ွက္ေတြ ့ ဆံု ခဲ့ေသး သည္ ဟုဆို ၏ ။ ၁၉၂၂ -ခုႏွစ္တြင္ အႏိၵယ မွျပန္ေရာက္ျပီး ဖ်ာပံုခရိုင္ ေက်ာက္ကုန္းနယ္တြင္ ( လိပ္အခြံ ႏြာရမည္ ) ဟူေသာတရား ေဟာေျပာမွု ့ ေၾကာင္ ့ အဖမ္းခံရေလေတာ ့သည္ ။ ဆရာေတာ္ အဖမ္းခံရမွု ့ေၾကာင္ ့ သံဃာ ့သမဂၢ ေပါင္း ( ၃၇ ) ခုေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ တႏိုင္ငံလံုးစည္းရံုးအံု ၾကြလာသည္ ။ အစိုးရအေပၚ အၾကည္ ညိဳ ပ်က္ေအာင္ေဟာေျပာ မွု ့ေၾကာင္ ့ ဆရာေတာ္ အား ပုဒ္မ ၁၂၄ ( က ) အရ မအူပင္ေထာင္တြင္ ေလးႏွစ္အျပစ္ေပး ခံရသည္ ။ ေထာင္တြင္း ေနထိုင္မွု ့ေကာင္းသျဖင္ ့ သံုးႏွစ္အၾကာမွာပင္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ ့ေလသည္

ေထာင္မွလြတ္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားကို ဆထက္တပိုးေဟာ ေျပာေလရာ မႏၱေလး တြင္ ဆရာေတာ္ ၏ လွံေဆာ္ မွာေၾကာင္ ့ အဓိကရုန္း ျဖစ္ေပၚေလသည္ ထို ့ေၾကာင္ ့ အစိုးရ မွ ဆရာေတာ္ အားရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္ ့ ေထာင္ ဒါဏ္ သံုးႏွစ္ အပစ္ေပး ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ သည္ အုန္းဆံ ထု ၊ ၾကိဳးက်စ္ စေသာ အလုပ္ ၾကမ္းမ်ားလုပ္ခဲ့ရ ေလ သည္ ။ ဒုတိယ အၾကိမ္ေထာင္ မွထြက္လာေသာအခါ တြင္ တပည္ ့ဒယကာ မ်ား မွ စုေဆာင္းေကာက္ခံထားေသာ အလွဴေငြမ်ားအား ဆရာေတာ္ ထံ အပ္ ၾက ရာ ၁၉၃၈ - ခုႏွစ္ေလာက္ တြင္ (တရုတ္ ႏွင္ ့ ဂ်ပန္ )အ ေၾကာင္ းကို ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္ ့ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထုပ္ခဲ့ သည္ .။

ျမန္မာ ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခေနမွာလည္း ရွုပ္ေထြးသည္ ထက္ ရွုပ္ေထြး လာျပီး ေတာ္ လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ့ မွာ အစိုးရ မွေပးေသာ ရာထူး ၊ စည္းစိမ္ ၊ အာဏာ တို ့ ယစ္ မွူးလာၾကျပီး ဆရာေတာ္အား ပစ္ပယ္ စ ျပဳလာသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ အားလံုးလံုးပစ္ပယ္ ခဲ့ သျဖင္ ့ ဆရာေတာ္ မွာ အေျခအေန မဲ့ ျဖစ္ကာ ျဖစ္သလိုေန ျဖစ္သလိုစာ း ဘ၀ ျဖင္ ့ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္ေရာက္ ခဲ့ရ သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာေတာ္မွာ ေလာကဓံ တရား တို ့ေၾကာင္ ့ ၁၃၀၀-ျပည့္ႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆုတ္ ၁၁ ရက္ ၊ ( ၁၉၃၉ -ခု ႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ -ရက္ေန ့) အေရာက္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး ၌ ခ်ိဳ ့တဲ့စြာ ျဖင္ ့ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံ လြန္ေတာ္ မူ ရွာေလေတာ ့ သည္ .။

က်မ္းကိုး။ ။- ျမန္မာ ့စြယ္စံု က်မ္း အတြဲ ( ၁၅ ) -၁၉၇၆

- ထင္ရွား ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ( ေရႊ ဥၾသ ) - ၁၉၈၆

စာေရးသူအမွာ။ ။ သမိုင္းတြင္ ခဲ့ သည္ ့ သံဃာ ့ အာဇာနည္ ၾကီးမ်ား၏ သမိုင္း မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစရန္ႏွင္ ့ ျမန္မာ ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ သဃာ ေတာ္ မ်ား အေရးပါခဲ့ ပံုတို ့ကို မေမ့ေလွ်ာ ့ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။ ထို ့ အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွ ယေန ့ အခ်ိန္အထိ ့သံဃာ အာဇာ နည္ မ်ား သမိုင္းတြင္ ပခုကၠဴ ျမိဳ ့ ၏ အေရးပါပံု ကို သိသာေစရန္ တို ့ ျဖစ္သည္ ။

Tuesday, 29 July 2008

ပုဂၢိဳလ္ထုူးဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမ


ပုဂၢိဳလ္ထုူးဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ စစ္ေတြ ျမိဳ ၊ ရူပ ရပ္ အဖ ဦးျမ ၊ အမိ ေဒၚ ေအာင္ေက်ာ္သူတို ့ မွ ၁၈၇၉ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၊ ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန ့ တြင္ ဖြားျမင္ ခဲ ့ သည္ ။ ေမြးခ်င္ သံုးဦး ျဖစ္ေသာ -

၁ ။ ေပၚထြန္းေအာင္

၂ ။ ေက်ာ္ထြန္းေအာင္

၃ ။ မအိမ္စိုး …….တို့ အနက္ အၾကီးဆံုး ေပၚထြန္းေအာင္ မွာေနာင္ အခါ ဦးဥတၱမ ျဖင္လာသည္ ။ ညီအကိုႏွစ္ဦး မွာ ၉ ႏွစ္ အရြယ္ႏွင္ ့ ၆ ႏွစ္ အရြယ္သို့ ေရာက္ ၾကေသာ အခါ အဂၤလိိပ္စာ သင္ၾကားလို ၍ မိဘ မ်ားအား ပူစာရာမရသျဖင္ ့ အိမ္မွထြက္ေျပး ခဲ့သည္ ၁၅ ရက္ခန့္အၾကာတြင္ မွ သစ္ပင္တပင္ေအာက္ တြင္ ညီကို ႏွစ္ဦးအား မိဘ မ်ားမွ ျပန္ေတြ ့ခဲ ့ၾကသည္ ။

ထိုေနာက္မိဘ မ်ားမွ ကေလး နွစ္ေယာက္ ၏ ဆႏၵအား ျပည္ ့၀ ေစရန္အတြက္ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ ရွိ အဂၤလိပ္ ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ သင္ေသာေက်ာင္းသို ့ အပ္နွံ ခဲ့ ရ သည္ ။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ရာတြင္ အၾကီး ျဖစ္သူေပၚထြန္းေအာင္ မွာ သူငယ္တန္း မွ စတက္ ရသည္ ကိုမေၾကနပ္ပဲဲ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီးအား သံုးတန္း မွ စတက္ ခြင္ ့ ျပဳ ပါရန္ ရဲ ၀ံ စြာျဖင္ ့ ေျပာေလ ရာ ဆရာၾကီး မွ သံုးတန္း တြင္သင္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္ စာတို ့ ကို ဖတ္ ခိုင္းရာ တြင္ အထစ္အေငါ ့ မရွိဖတ္ ျပႏိုင္ခဲ့ သျဖင္ ့ ဆရာၾကီး မွ ႏွစိတန္း မွ စတက္ ခြင္ ့ ျပဳ ခဲ့ ရ သည္ ။ ( ေက်ာင္းမေန ရေသး ပဲဖတ္ ျပႏိုင္ ျခင္း မွာ အဂၤလိပ္ေက်ာငး္ တက္ ေသာ သူငယ္ ခ်င္း မ်ားထံ မွ ၾကိဳ တင္ သင္ ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုေနာင္ အခါ မွမိဘ မ်ားသိခဲ့ ရ သည္ ။ )

ေက်ာင္းတက္၍ ႏွစ္အၾကာ ၅ တန္းသို ့အေရာက္ တြင္ အတန္းတင္ စာ ေမး ပြဲ တြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ရခိုင္တိုင္း မင္းၾကီးကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင္ ့ေသာဒုတိယ ဆုရသည္ ကို ဆုယူျပီးျပီးျခင္းမွာ ပင္ ညီငယ္ အား စစ္ေတြကမ္းနားသို ့ေခၚသြားျပီး ဆိပ္ကမ္းအေရာက္တြင္ ဒီမွာငါ ့ညီ ဆုယူရင္ ပထမ ဆုက လြဲ ရင္ ဒုတိယ ၊ တတိယ ဆို ဘယ္ေတ ာ ့ မွ မယူဘူး ဟုဆိုကာ ရရွိခဲ ့ေသာဆုအား ခ်ိဳးဖဲ့ ဆုတ္ျဖဲ ပစ္ခဲ့ ေလ သည္ ။

ထိုနွစ္ မွာပင္ ၎ တို ့ ညီအကိုႏွစ္ ဦးအား မိဘမ်ား ထံ မွ ခရစ္ယန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တပါး မွာ ေမြးစားခြင္ ့ေတာင္း ျပီး ကလကတၱား တြင္ ေက်ာင္း ထားမည္ ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာရာတြင္ မိဘ မ်ားမွ ခြင္ မျပဳ ခဲ့ သျဖင္ ့ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားရ မည္ ့အခြင္ ့ေရးတို့ ဆံုးရွု ံး ခဲ့ရ သည္ ။ ၁၃ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေပၚထြန္းေအာင္ မွာ ႏိုင္ငံ ျခားတြင္ ပညာ သင္ ယူလို စိတ္ ျပင္းျပလာျပီ း ေငြ ရွိလွ်င္ ျဖစ္ ႏိုင္သည္ ဟု ယူဆကာ ဦးေလးေတာ္သူ ထံ ကူညီ လုပ္ကိုင္ရင္းေငြ စုခဲ ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ ဆႏၵ ရွိသည္ ့အတိုင္း ျဖစ္မလာေသာအခါတြင္ မိဘ မ်ားထံ သို့ မျပန္ေတာ ့ ပဲ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ရွိေရႊေစတီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ထံ သို ့ သြားေရာက္ ကာ ပရိယတိၱ စာေပ တို ့ သင္ၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ ထားရာ ရဲရင္ ့တက္ၾကြေသာ စိတ္ဓါတ္ ကိုသေဘာၾက သျဖင္ ့ ဆရာေတာ္မွ ဖိုးသူေတာ္ အျဖစ္ ၀တ္ခြင္ ့ ျပဳ လိုက္ သည္

ဖိုးသူေတာ္ အျဖစ္ နွင္ ့ ၂ ႏွစ္ ခန္ ့ ပရိယတိၱ စာေပတို ့သင္ၾကားျပီးေသာခါ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ ညီ ငယ္ ကိုပါေခၚေဆာင္ ျပီး သာမေန ၀တ္ခဲ ့ၾကသည္ ။ ေပၚထြန္းေအာင္ မွ ရွင္ဥတၱမ ၊ ေက်ာ္ ထြန္းေအာင္ မွာ ရွင္ အရိယ ျဖစ္လာ သည္ ။ထို ့ ေနာက္ ရွင္ ဥတၱမ သည္ ပရိယတိၱ သင္ ၾကားရာတြင္ ထင္ ရွားေသာ ပခုကၠဴ သို ့ သြားေရာက္လိုေသာ ဆႏ ျပင္းျပလာသျဖင္ ့ လူ၀တ္လဲျပန္ကာ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာႏႈင္ ့အတူ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ မွ ထြက္ ခြာလာ ရာ ေတာင္ ငူ ျမိဳ ့ သို့ အေရာက္ တြင္ စာျပန္ပြဲ ႏွင္ ့ၾကံဳ ၾကိုက္ ေလ သျဖင္ ့ ၀င္ေ၇ာက္ ေျဖ ဆိုရာပထမ အဆင့္ရရွိခဲ ့ေလ သည္

ပထမ ဆုရ သည္ အတြက္ လူသိ မ်ားလာျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ့၊ ကၽြန္းကုန္း ရပ္ ရွိ ရွမ္းအမ်ိဳး သမီးတဦး မွ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာ အား ေပၚထြန္းေအာင္ ကိုေမြးစား ခြင္ ့ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္ မွ ေပၚထြန္းေအာင္၏ သေဘာကို ေမးျမန္းေလ သည္ ထိုအခါမိမိ အား ေမြးစာ လိုပါက ကာလကတၱား သို ့ ပညာ သင္ ေစလြတ္ ရမည္ ဟု ဆုိ ရာ ရွမ္းအမ်ိဳး သမီး မွ လဲ သေဘာတူသျဖင္ ့ ေခၚယူေမြးစား ျပီး ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ႏိုင္ငံ ျခားသို့ပညာသင္ သြားရ ေလေတာ ့သည္

၁၉ - ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ ကာလကတၱား မွ ၁၀ တန္းေအာင္ ျမင္ ျပီး ျမန္မာျပည္ သို ့ ျပန္လာကာ သာမေဏ ျပန္၀တ္သည္ ။ ထို ့ေနာက္ ပခုကၠဴ သို ့ ၾကြေရာက္ ျပီ း ပရိယတိၱ စာေပ တို ့ကို သင္ ၾကားျပန္သည္ ။ အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ ဘံုေဘဘားမား ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္ သူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ မွ ဒကာခံယူျပီး ရဟန္းေဘာင္ သို့ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္

ရဟန္း ျဖစ္ျပီး အခါတြင္ အႏိၵယသို ့ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပန္လည္ ၾကြ ခ်ီ ျပီး ေဒသႏၱရ ဗဟုသု တႏွင္ ့ သကၠတ ၊ ဘဂၤလီ ၊ နာဂလီ စေသာ ေရွးေဟာင္း စာေပ မ်ား ကို ့ အထူးလိုက္ စား ျပန္ သည္ အႏိၵယ ျပည္ ၌ ရွိ စဥ္ အမ်ိဳးသား ေကာလိပ္ၾကီး တခုတြင္ ပါဠိ ႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာ ပညာရပ္ မ်ားကို ပို့ခ် ေပးရေသာ “ ပါဠိ ပေရာ္ဖက္ဆာ “အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့ ျပန္သည္ ။ ထိုကာလ အတြင္ း အႏိၵယ ျပည္သူတို ့ ၏ ၾကည္ ညိဳ ျခင္း ကို အထူးခံ ခဲ ့ရျပီး အိႏိၵယ ရွိ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္ ျပိုင္ ျပီး ဟိႏၵဴမဟာ ဆမၼ အသင္းၾကီးတြင္ ဥကၠဌ ရာထူး ရခဲ ့ သည္ ။ အႏိၵယ တြင္ (၈) ႏွစ္ၾကာ ျပီးေနာက္ ျပင္သစ္ သို့ ပညာသင္ၾကားရန္ ထြက္ ခြာသြားျပန္သည္ ။ ပညာသင္ၾကားေန စဥ္ ( ၁၉၀၅ -ခုႏစ္ ) ၀န္းက်င္၌ ရုရုား ႏွင္ ့ ဂ်ပန္ စစ္ျဖစ္ ပြားရာတြင္ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ သျဖင္ ့သြားေရာက္ လိုေသာဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာျပန္သ ျဖင္ ့ရန္ကုန္သို ့ ျပန္လည္ ၾကြေရာက္ ခါ ၁၉၀၇ -ခုႏစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ( ၄ ) ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္မွ စကၤာပူ သို ့ ၾကြ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ စကၤာပူ မွတဆင္ ့ ဂ်ပန္သို ့ ၾကြေရာက္ေလ ရာ မတ္လ ၇- ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ပန္ျပည္ ယိုကိုဟား ဆိပ္ကမ္းသို ့ ေရာက္ရွိခဲ့ ေလ သည္ ဂ်ပန္ျပည္ ၌ ၅- ႏွစ္ၾကာမွ် ပရာ္ဖက္ဆာ အျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ ့စဥ္ တရုတ္ျပည္ မွ တိမ္းေရွာင္လာေသာ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္ႏွင္ ့ သိကၽြမ္းခဲ့ သလို တရုတ္ျပည္အတြက္လဲ အၾကံ ညဏ္ တို ့ ေပးႏုိင္ ခဲ့ သည္

ထိုမွတဖန္ ျမန္မာျပည္ သို ့ ျပန္လည္ၾကြခ်ီ ရာတြင္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ရွိ ေဆ ဂံု ( ဟိုခ်ီမင္း ) ျမိဳ ့သိုအေရာက္တြင္ မင္ကြန္းမင္းသားၾကီး၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္ အရ ဆြမ္းစာၾကြေရာက္ ျပီး ျမန္မာ ျပည္ အေရးေဆြးေႏြး ခဲ့ ရာတြင္ ဆရာေတာ္ မွ အေရးမလွေၾကာင္းေျပာ ျပ သျဖင္ ့ မင္းသားၾကီးခမ်ာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေၾကာင့္ မ်က္ရည္ က် ခဲ့ ရွာ သည္

၁၉၁၀ -ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ သို့ ျပန္လည္ ေရာက္ ရွိလာေသာ အခါတြင္ ဘာသာစကားေပါင္း ( ၉ ) မ်ိဳး ခန္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာေတာ္ အား ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းသားမ်ားႏွင္ ့အတူ ျပည္သူမ်ားက ေလးစာၾကည္ညိဳၾကသည္ ။့ ထိုအခါတြင္ ဆရာေတာ္ မွာ ျပည္တြင္းသို ့ လွည့္ လွည္ ကာ ႏိုင္ငံေရးတရားတ္ို ့ စတင္ ေဟာေျပာစ ျပဳလာသည္ ၁၉၁၂- ႏွစ္ တြင္ ႏွမ ျဖစ္သူ ေဒၚ အိမ္စိုး ႏွင့္ အတူ ျမန္မာလူငယ္ ( ၃၁ ) ေယာက္ အား ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ပညာသင္ၾကားေစရန္ အတြက္ ထြက္ခြာလာခဲ ့ ျပန္ သည္ ။ ၁၉၁၉ -ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္မွ ျပန္ၾကြလာ ျပီး သူရိယ သတင္းစာတိုက္ တြင ္သီတင္းသံုးကာ သတင္းစာ မွေန၍ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါမ်ား ေရးသား ခဲ့ သည္ ( ဒုတိယ ပိုင္း ကို ဆက္ လက္ အားေပး ပါ ရန္ ….)

Sunday, 27 July 2008

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ (ဒုတိယ ပိုင္း )

အ၀တ္မပါ ဗလာကိုယ္တည္း ျဖင္ ့ တိုက္ပိတ္ ခံထားရေသာ ဦး၀ိစာရ သည္ ၁၂၈၉ ခု ကဆုန္ လဆန္း ၈ ရက္ ( ၈-၅-၁၉၂၇ ) တနဂၤေႏြေန ့မွ စတင္၍ ဒုတိယ အၾကိမ္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ ျပန္သည္ ၃ -ရက ္ေျမာက္ေန ့တြင္ ေထာင္ပိုင္ၾကီး ကိုယ္တိုင္လာျပီး အစာစားရန္ အ၀တ္၀တ္ရန္ ၾကိမ္းေမာင္း ေျပာဆို သည္ ကို ဆရာေတာ္ မွေန၍ သကၤန္း မ၀တ္ရသ၍ အစာမစား ၊ အ၀တ္မ၀တ္ ဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ သည္ ။ ရက္အတန္ၾကာ ေသာအခါ သကၤန္း ျပန္မ၀တ္ေစေသးပဲ ၊ အတင္းအဓမၼ ခ်ဳပ္ေနွာင္၍ ႏြားႏို ့ ၊ ၾကက္ဥ တို ့ ကို ႏွာေခါင္း မွ အတင္းသြင္းၾက သည္ ။ မေသတေသ ျဖစ္ေအာင္ တေန ့ ႏွစ္ၾကိမ္ သြင္းၾက သည္ ဟု ဆို၏ ။.ထို့ေနာက္တဖန္ စအိုေပါက္ မွေန၍လည္း ပိုက္သြင္းကာ ၀မ္းခ်ဴ ၾကျပန္သည္

ဆရာေတာ္မွာ အစာမစားပဲ ေနလာရင္း ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ေက်ာ္လာေသာအခါ ဂုန္နီ ဖ်င္ ခင္း အိပ္.ယာေပၚတြင္ သတိေမ ့ တခ်က္ေလွ်ာ ့ တခ်က္ျဖင္ ့ ဘုန္းဘုန္း လဲေသာ အခါတြင္မွ ေထာင္ဆရာ၀န္မ်ားေရာက္လာကာ ေဆးရံုၾကီးသို ့ ပို ့ေဆာင္ခဲ့ ၾကသည္ ေဆး၀ါးကုသျပီး အတန္ငယ ္ သက္သာ လာေသာ အခါ (၁၂၈၉-ခု နေတာ္လဆန္း ၇ -ရက္ ) ေန ့တြင္ တံတားေလး အရူးေထာင္သို ့ ပို ့ေဆာင္ ခဲ့ၾကျပန္သည္ ။ ေဆးရံုသို ့ေရာက္ေသာ အခါ (၇ ) ခန္ ့ၾကိဳးမ်ားျဖင္ ့ တုတ္ေႏွာင္ျပီး ရိုက္ႏွက ္ ျခင္း ၊ နား ၊ ႏွာေခါင္း မ်ားထဲသို ့ေရမ်ား ေလာင္းထဲ ့ျပီး ႏွိပ္စက္ၾကျပန္သည္ ျပီးေနာက္တြင္ ဆရာေတာ္ အား ရူးသြပ္ေနေသာ သူမ်ားႏွင္ ့ အတူထားျပန္သျဖင္ ့ ရိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္ ျခင္း ဆဲဆိုျခင္း မ်ားအျပင္ ဆရာေတာ္ ၏ ဖြားဖက္ေတာ္ ကိုပါ ဆြဲ ညွစ္ၾကသည္ အထိ ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးခဲ ့ၾကသည္

ထိုသို့ ဒုကၡ အဖံုဖံုေပးျပီးမွ ဆရာေတာ္ ကို ေထာင္ထဲ သို ့ ျပန္ ပို ့ လိုက္ ၾကသည္ ၁၂၈၉ -ခု နေတာ္လျပည္ ့တြင္ ဆရာေတာ္ ကို မထင္ မွတ္ပဲ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သကၤန္း၀တ္ခြင္ ့ ျပန္ေပးလိုက္ သည္ ဆရာေတာ္ လည္းသ႕ကၤန္းျပန္လည္ ၀တ္ ခြင္ ့ရသျဖင္ ့ အစားအေသာက္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္စားေသာက္ရာမွာ အားအင္မ်ား ျပန္လည္ ျပည္ ့ျဖိဳးစ ျပဳလာသည္ ။ မၾကာခင္မွာပဲ တပို ့တြဲလဆုတ္ ( ၁၀ ) ရက္ေန ့ တြင္ တဖန္သကၤန္း ကိုအတင္ခၽြတ္ျပန္ေလသည္ ။ ဆရာေတာ္ လဲ တတိယ အၾကိမ္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵ ျပ ျပန္ေလသည္ ။

` အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေထာင္တြင္းတိုက္ပြဲ ျပင္းထန္မွု ့ေၾကာင္ ့ ၁၂၈၉-ခု တေပါင္းလဆန္း ( ၆ )ရက္ေန့ နံနက္ ပိုင္းတြင္ သကၤန္းအားျပန္လည္ ေပး အပ္ျပီး ေန ့လည္ တစ္နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကာလကတၱားသို ့ ထြက္မည္ ့သေဘၤာျဖင္ ့ အႏိၵယ ႏိုင္ငံ ေမဒနီေထာင္ သို့ ပို ့လိုက္ေလေတာ ့ သည္ ။ ထိုမွအဆင္ ့ဆင္ ့ လာလဗဂ်ားရား ရဲဌာန ၊ အလီပူရ ရဲဌာန ၊ ဘလိဂန္ဂ် ရဲဌာနမ်ားသို ့ ပိုေဆာင္ခဲ ့ၾကသည္ ။

ဆရာေတာ္အား ကလကၠတား ရဲဌာန မ်ားမွတဆင္ ့ (၁၈-၂-၁၉၂၉ ) ေန့တြင္ ရန္ကုန္ေထာင္ၾကီးသို ့ ျပန္ပို ့ ေပးခဲ ့ သည္ ။ ( ၂၈ -၂ -၁၉၂၉ )ေနတြင္ ့ဆရာေတာ္အားေထာင္မွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ ေလ သည္ ။ ဆရာေတာ္သည္ ေထာင္မွလြတ္ျပီး အျမိဳ ့ျမိဳ ့ အနယ္နယ္ သို ့ လွည္ ့လည္ ကာ ၀ံသာႏု တရားမ်ားေဟာျပန္ေလ သျဖင္ ့ ( ၆- ၄ -၁၉၂၉ ) ေန ့တြင္ ကာလကၠတားသို ့ သေဘၤာျဖင့္ ၾကြရန္ျပင္ဆင္ေနခိုက္ သံုးခြ နယ္ ၊ ဖရံုကန္ ရြာတရားပြဲတြင္ အစိုးရအား အၾကည္ ညိဳပ်က္ေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့မွု့ေၾကာင္ ့ ပုဒ္မ ၁၂၄ ( က ) အရအဖမ္းခံရျပန္ေလသည္ ေထာင္တြင္းေရာက္ျပန္ေလေသာအခါ ရဟန္းေတာ္တို့ ရသင္ ့ရထိုက္ေသာ အခြင္ ့အေရးမ်ား ေတာင္းဆို ရာ မရျပန္သျဖင္ ့ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ ျပန္ေလသည္

အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနေသာ ဆရာေတာ္ အား ဆႏၵျပ ၍ (၈၃) ရက္ေျမာက္ေန ့ ( ၂၈ - ၈ -၁၉၂၉ ) ေန ့တြင္ ဟံသာ၀တီ စက္ရွင္တရားသူၾကီးသည္ အားအင္ျပတ္လပ္ကာ ဗုန္းဗုန္း လဲေနေသာ ဆရာေတာ္ ေဘးနား တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၄ ( က ) အရ ျပစ္မွု ့ထင္ရွားသည္ ဟုဆို ျပီး ေထာင္ဒါဏ္ တသက္တကၽြန္းႏွင္ ့ ၆ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ ့ သည္ ။ စီရင္ခ်က္ ခ်ျပီးသည္ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ သကၤန္းမ်ားကို ခၽြတ္ယူသြားျပီး ေထာင္သို့ပို ့ေဆာင္ခဲ့ ေလသည္ ။ ဆရာေတာ္မွာ လဲ ဆက္လက္၍ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ ေနရာ ရက္ေပါင္း ( ၁၄၀ ) အေရာက္တြင္ တြံေတးဆရာေတာ္ ဦးေကတု ႏွင္ ့ အာလံဆရာေတာ္ ဦးလာဘ တို ့က အာဏာပိုင္ မ်ားထံမွ ခြင္ ့ေတာင္း၍ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ ကို ၀င္ေရာက္ၾကည္ ့ ရွု ့ ရာ ၾကိဳးတိုက္ နံပါတ္ - ၅ ခုတင္တလံုး ေပၚတြင္ အ၀တ္အစားကင္းမဲ ့ေနျပီး ပိန္လွီျပားခ်ပ္ကာ အသက္ေငြ ့ေငြ ့သာ ရွိေတာ ့ေသာ ဆရာေတာ္ အား ဖူးျမင္ ရေလေသာအခါ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ၾကေလ သည္

ဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္ နား နားသို ့တိုးကပ္ ျပီး တပည္ ့ေတာ္ တို ့လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါသည္ ဘုရား ဟုဆိုရာတြင္ ပထမအၾကိမ္ တြင္ မၾကား ပဲ ဒုတိယ အၾကိမ္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေလွ်ာက္ထားေသာ အခါတြင္မွ ခ်ိဳင္ ့ခြက္ေနေသာ မ်က္လံုးမ်ားကို အားယူဖြင္ ့ လွစ္ရင္း ေလသံမွ်သာအသံျဖင္ ့ လိ္မ္မာရစ္ၾက..ပါ.. ဟု ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ၏ ေနာက္ဆံုးစကား ကို မိန္ ့ၾကား ေတာ္ မူခဲ့ ေလသည္

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ သည္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနရာ ရက္ေပါင္း ၁၆၆ ရက္အၾကာ..-သကၠရာဇ္ ၁၂၉၁ ခု ၊ ေတာ္ သလင္း လဆုတ္ ၂ ရက္ေန ့ ( ၁၉ - ၉- ၁၉၂၉ ) ည ( ၈ ) နာရီ မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေထာင္ၾကီးအတြင္း သက္ေတာ္ ေလးဆယ္ ့တႏွစ္ အရြယ္တြင္ ခႏၵာခ်ဳပ္ျငိမ္း၍ ဘ၀ နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူေလ သည္

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခင္ က ေတာ္သလင္းလျပည္ ့ေက်ာ္ ( ၂ ) ရက္ေန ့ အား ဦး၀ိစာရ ေန ့ ဟု သတ္မွတ္ ဂုဏ္ျပဳ ခဲ ့ၾကပါသည္ ။ ဦး၀ိစာရ ၏ ျမန္မာျပန္ အဓိပါယ္ မွာ ( ၀ိ = အထူး ၊ စာရ = အက်င္ ့ ) အက်င္ ့ ထူးရွိသူ ဟု အဓိပါယ္ရပါသည္

က်မ္းကိုး ။ ။ - ျမန္မာ ့စြယ္စံု က်မ္း အတြဲ - ၁၂

- အာဇာနည္ အရွင္ ဦး၀ိစာရ - ( သခင္ လြင္ ) -၁၉၇၁

- တခ်ိန္က ထင္ရွားခဲ ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ား (ေရႊ ဥၾသ ) - ၁၉၈၆

· စာေရးသူ အမွာ ။ ။ ျမန္မာ ့ သမိုင္းတြင္ ရဲရဲေတာက္ တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ ့ေသာ ရဟန္း ၊ ျပည္သူ ၊ ေက်ာင္းသား ၊ အလုပ္သမား ၊ တိုင္းရင္းသား အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ အေပါင္းတို့ အား သမိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ား မွ ေပ်ာက္ကြယ ္ မသြားေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစား ေဖာ္ထုထ္ သြားပါမည္

Saturday, 26 July 2008

သံဃာ ့အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ ကို မံုရြာခရိုင္ ၊ အျမင္ ့ျမိဳ ့နယ္ ၊ ကမ္းနိမ့္ရြာ ၊ အဖဦးျပား ႏွင္ ့အမိေဒၚဇလပ္တို့ မွ ၁၂၅၀ ခုနွစ္ ၊ ေႏွာင္းတခူးလျပည္ ့ေက်ာ္ ( ၉ )ရက္ေန ့ ဗုဒၶဟူး ေန့ တြင္ဖြားျမင္ ခဲ ့သည္

သားသမီးသံုးေယာက္ အနက္ ဒုတိယေျမာက္သား ျဖစ္သည္ ၊

၁ ။ မဖြားသိုက္

၂ ။ ေမာင္လွေက်ာ္

၃ ။ ေမာင္သာပံု တို့ျဖစ္သည္ ။

ဒုတိယေျမာက္သားေမာင္လွေက်ာ္ မွာ ဦး၀ိစာရ ေလာင္းလွ်ာ ျဖစ္သည္ ။ ေမာင္လွေက်ာ္ သည္ အင္းနားရြာ ဆရာေတာ္အရွင္ စႏိၵမာ ေက်ာင္းတြင္ အသက္ (၁၂ ) သား အရြယ္တြင္ ရွင္ျပဳ၍ သာမေန ၀တ္ခဲ့ သည္ ။ ဘြဲ ့ေတာ္မွာ ရွင္၀ိစာရ ျဖစ္သည္ ။

ေမာင္လွေက်ာ္ (ခ) ရွင္၀ိစာရ ၏ ဗီဇမွာ အေကာင္းဖက္ကိုေရွးရွု့ ျပီး ၊ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ေထာက္ထား ညွာတာကာ ၊ ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း အျပဳအမူ တို့ ကို အလြန္မုန္းတီးသည္ ။ ေက်ာင္းေနစဥ္ ဥာဏ္ေကာင္း သြက္လက္ျပီး လက္ေရး လက္သား မွ အစ ေသသပ္ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဘုန္းၾကီး ၏ အခ်စ္ေတာ္ ရွင္သာမေန အျဖစ္ ေလး ၀ါအထိ ေနခဲ ့သည္ ။

ေလး၀ါအရတြင္ လူထြက္ျပီးမိဘ မ်ားႏွင့္ အတူေနသည္ ။ လူပ်ိဳ ေပါက္ အရြယ္တြင္ ရပ္ေရး ရြာေရး မ်ားတြင္ အားတက္သေရာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပး သျဖင့္ တစတစ လူသိမ်ားလာကာ ေခတ္ကာလ အလွ်ာက္ ကာလသားေခါင္း ျဖစ္လာခဲ့ ျပီး ကာလသားေခါင္း လွေက်ာ္ ဆိုလွ်င္ မသိသူမရွိ သေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ သည္ ။

မိဘမ်ားက အသက္ (၁၈) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကာလသားေခါင္း ေမာင္လွေက်ာ္အား ေရႊေလွရြာသူ မယ္ဥာဏ္ ႏွင္ ့ထိမ္းျမားေပးခဲ ့ျပီး သမီးတေယာက္ထြန္းကား ခဲ့သည္ ။ အမည္ မွာ မဖြားရန္ျဖစ္သည္ ။ထို ့ေနာက္အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသျဖင္ ့ မယ္ဥာဏ္ နွင့္ကြာရွင္ းျပီး တရြာတည္းေန ကမ္းနိမ္ ့ရြာသူ မေသးမွ်င္ႏွင္ ့ အိမ္ေထာင္သစ္ျပဳခဲ ့သည္ ။ မေသးမွ်င္ႏွင္ ့သားသမီးတေယာက္ ထပ္မံထြန္းကားျပီး အမည္မွာ မႏြယ္ ျဖစ္သည္ ။

ကိုလွေက်ာ္သည္ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္ ျဖင္ ့လူဘ၀၏ ဒုကၡ အဖံုဖံုၾကံဳ ခဲ့ျပီး စိတ္သက္သာရာ ရေစေၾကာင္းျဖင္ ့ေလာကုတၱရာအေျခခံရွိသူ ပီပီ ဥပုဒ္ ရက္ရွည ္ ေစာင့္ ေလ့့ရွိသည္ ။ ထိုသို့ျဖင္ ့လူေလာကကိုစိတ္ကုန္ကာ အသက္(၂၃ ) အရြယ္တြင္ ရဟန္း ေဘာင္ သို ့ ၀င္ေရာက္ခဲ ့သည္ ။ ကိုလွေက်ာ္၏ ဥပဇၥ်ယ္ဆရာေတာ္ မွာ ဘံုပ်ံ ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္အာဒိစၥ ျဖစ္သည္ ။ ကိုလွေက်ာ္၏ ရဟန္းဘြဲ ့မွာ သာမေန ဘ၀က ဘြဲ့ ေတာ္ အတိုင္း ဦး၀ိစာရ ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရဟန္းဘ၀သို ့ေရာက္ေသာအခါ ေရွးဦးစြာ ကစၥည္း ၊ သဒၵါက်မ္းမ်ားကို သင္ယူျပီးေနာက္ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ ့သို ့ၾကြေရာက္ခါ သင္ရိုးက်မ္း မ်ားႏွင္ ့ ပိဋက က်မ္းစာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ သည္ ။ထိုမွတဆင့္ မႏ ၱေလး ၊ ပခုကၠဴ စေသာျမိဳ့ မ်ားသို ့ ၾကြေရာက္ျပီး ေလာကုတၱရာစာေပမ်ားကို ထပ္မံ လိုက္စားျပီး ၊ တဖက ္ မွလည္း စာသင္သားမ်ားအား စာခ်ဆရာေတာ္ အျဖစ္ႏွင့္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏ ။

၁၂၈၀ ျပည္ ့ႏွစ္၀န္းက်င္ေလာက္က မႏ ၱေလးတြင္ ရွိစဥ္ မ်က္ႏွာျဖဴရာဇ၀တ္၀န္ မစၥတာစတီး၀ပ္ ဆိုသူသည္ အိမ္ေတာ္ရာဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ဘုရာ၀န္းအတြင္း ဖိနပ္စီးမွု ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးအခင္းမွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ တို ့ကိန္းေအာင္းခဲ့သည္ ။

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ သည္ ၁၂၈၂ - ၁၂၈၃ ေလာက္တြင္ ပခုကၠဴျမိဳ့ မွေန၍ သံဃသမဂၢ အဖြဲ ့သို ့ ၀င္ေရာက္ခဲ့ ျပီး မလွိုင္ ၊ ပန္းလိွုင္အိုင္ နယ္ မွစတင္ျပီး အခြန ္ ေတာ္ ေကာက္ခံ မွု ့ႏွင္ ့ ပက္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားကို ရဲရဲေတာက္ ေဟာၾကားခဲ့ သည္ ။ ထို ့ေၾကာင္ ့လဲ အစိုးရအား အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေအာင္ေဟာေျပာမွု ့ေၾကာင္ ့ ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ၁၀၈ အရ ဦး၀ိစာရ ႏွင္ ့ ဦးပုည ကိုယ္ေတာ္နွစ္ပါးအား ေထာင္ဒဏ္ ( ၆ ) လစီ အျပစ္ေပးခဲ့သည္ ။

ဦး၀ိစာရသည္ ၁၂၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သို ့ေရာက္ရွိလာျပီး ေ၀ဠဳ၀န္တိုက္တြင္ သီတင္းသံုေနစဥ္ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ ခ်ေပးသူ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွင္ ့ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့သည္ ။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ဦး၀ိစာရအား ေခၚေဆာင္ကာ ေရး ၊ ျမိတ္ ၊ ထား၀ယ္ စေသာ တနသၤာရီ နယ္မ်ားသို လွည္ ့လည္ျပီး ႏိုင္ငံေရး တရားမ်ား ေဟာေျပာေစသည္ ။ ဦး၀ိစာရ သည္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွင့္ အတူ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ား ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ၏ ဆက္သြယ္ေပးမွု့ ေၾကာင့္ ၁၂၈၆ ခုႏွစ္ (၁၉၂၂ )တြင္ အိႏိၵယျပည္ ၊ ဂါယာျမိဳ့ တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္လံုးကြ်တ္ ကြန္ဂရက္ အသင္းၾကီး၏ ညီလာခံ သို ့ တက္ေရာက္ခဲ ့သည္ ။ ထို မွတဆင္ ့ကာလကတၱားသို့ ေရာက္ရွိ သီတင္းသံုးျပီး ပါဠိ ၊ သကၠတ ၊ ဟိႏီၵ စာေပ မ်ား ႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာခဲ ့သည္ ။

ထို ့ေနာက္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရသည္ ျမန္မာျပည္ သို့ ျပန္ၾကြလာျပီး အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ သို ့မေနမနား လွည္ ့လည္ ျပီး ( အမ်ိဳးသား ေစာင့္ေရွာက ္ ေရး တရား မ်ား )ေဟာေျပာခဲ့ ျပန္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင္ ့ လည္း အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္၍ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ( လူဆိုး ) စာရင္း၀င္ နံပါတ္ (၄၄ ) အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ခံရ သည္ ။ ထိုသို့ ၀ံသာႏုတရားမ်ား ေဟာေျပာေနရင္း ၁၂၈၈-တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၂ ရက္ ( ၂၂-၁ -၁၉၂၆ ) ေန ့တြင္အာဏာဖီဆန္မွု ့ျဖင္ ့ သာယာ၀တီ ေထာင္ခ်ဳပ္ၾကီးတြင္ ပုဒ္မ- ၁၈၈ အရ အဖမ္းခံ ရျပီး ပုဒ္မ ၁၄၄ ကိုဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္ေဟာေျပာမွု ့ေၾကာင္ ့ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရတရား စြဲဆိုခံ ခဲ့ ရ သည္ ။

ထို ့ေနာက္ သာယာ၀တီေထာင္မွတဆင္ ့ ရန္ကုန္ေထာင္ တြင္ အလုပ္မရွိ ေထာင္ဒါဏ္ ( ၂ ) လအျပစ္ေပးခံ ခဲ ့ရ သည္ ။ လြတ္ခါနီး ( ၁ ) ရက္အလို ( ၂၀-၁-၁၉၂၇ ) တြင္ ရန္ကုန္ေထာင္ မွ သာယာ၀တီေထာင္ သို ့ ပုလိပ္အေစာင္ ့ အေရွာက္ မ်ားျဖင္ ့ ျပန္လည္ ပို့ ေဆာင္ခဲ့ သည္ ။ (၂၁-၁-၁၉၂၇ ) ေန့ တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ ့ေသာ္လည္း ေထာင္ဘူး၀ မွာပင္ အေရးပိုင္မင္း၏ ၀ရမ္းစာျပကာ ရာဇသတ္ပုဒ္မ ၁၂၄( က ) အရ ထပ္မံဖမ္းဆီးခဲ့ျပန္သည္ ။

ဆရာေတာ္ သည္ သာယာ၀တီ ေထာင္ခ်ဳပ္ၾကီး၌ ေနရစဥ္္ ၁၂၈၈ ခု ၊ ျပာသိုလဆုတ္ ၁၅ ရက္ ၊ လကြယ္ ဥပုဒ္ ( ၁- ၂ - ၁၉၂၇ ) တြင္ ရဟန္းေတာ္ တို့ ၏ ၀ိနည္းသိကၡာ ပုဒ္ နွင္ ့ အညီ သိမ္ တခုခု တြင္ ဥပုဒ္ျပဳခြင္ ့ေတာင္းသည္ ကို အေရးပိုင္ မွ အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒ အရ ဥပုဒ္ျပဳခြင္ ့ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာရခဲ ့သည္ ။ ထို ့ေၾကာင္ ့ဆရာေတာ္ သည္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ အေရးဆိုခဲ ့သည္ ။ ထိုအခ်ိန္ ဆရာေတာ္ မွာ ၀ါေတာ္ မွာ ၁၅ ၀ါ (သက္ေတာ္ - ၃၈ ) ႏွစ္ ရွိျပီ ျဖစ္သည္ ။ ဆႏၵျပ အေရးဆိုမွု ့ ေလး ရက္ေျမာက္ ေန ့တြင္ အေရးပိုင္မင္းေရာက္လာျပီး အစာစားရန္ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုသည္ ကို မစားႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လိုအင္ဆႏၵမျပည္ ့ပါက အငတ္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မင္းတို ့လက္ခုပ္ထဲ ကေရ မင္းတို ့ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း “ ၊ ထိုသို့ ျပန္လည္ ေျပာဆို မွု့ ေၾကာင္ ့ ထိုေန့ ညေန ( ၆ ) နာရီတြင္ ပုလိပ္အေစာင္ ့ အေရွာက္မ်ားျဖင္ ့ ရန္ကုန္ ေထာင္ၾကီးသို့ ေျပာင္းေရႊျခင္း့ ခံခဲ့ ရ ျပန္ သည္ ။ သို ့ေသာ္ ရန္ကုန္ေထာင္သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ ခံ ရ ေသာ္ လဲ ဆက္လက္ ဆႏၵျပေနမွု ့ ေၾကာင္ ့ ရက္ေပါင္း ( ၄၀) ေျမာက္ တြင္ အာဏာပိုင္ မ်ားမွ ဥပုဒ္ျပဳခြင့္ ျပဳလိုက္ သည္ ။ ဆရာေတာ္လည္း ထို အခါမွ ဆြမ္းျပန္စားေတာ္ မူ ၏ ။ ထိုအမွု ့အား အင္းစိန္ရံုးတြင္ စစ္ေဆးျပီး ေထာင္ခ်ခံ ခဲ့ ရ ျပန္ သည္ ။ ေထာင္ဘူး၀အေရာက္ တြင္ အာဏာ ပိုင္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ အား သကၤန္းအား ခ်ြတ္၍ ေထာင္အ၀တ္နံငယ္ ပိုင္း ကိုလဲလွယ္ ေစေသာအခါ ဆရာေတာ္ မွ အိျႏၵေရ သိကၡာ ျဖင္ ့ ခပ္မဆိတ္ေနေတာ္ မူ၏ ။ ထိုအခါအာဏာပိုင္မ်ားမွ စိတ္ဆိုး မာန္ဆိုးျဖင္ ့ အတင္ းအက်ပ္ သကၤန္းအားဆြဲ ခၽြတ္ ေလ သည္ ။

ထို အခါဆရာေတာ္ မွာ သကၤန္းမွ လြဲ ၍ မည္သည္ ့အ၀တ္ မွ် မ၀တ္ႏိုင္ ဟုဆိုကာ အ၀တ္မပါဗလာ ကိုယ္ ျဖင္ ့ေနေတာ္ မူ ေသာအခါ ေထာင္ အမွု ထမ္းမ်ားမွ ဇြတ္အတင္း ခ်ီမ ျပီးတိုက္ပိတ္ထား လိုက္ ၏ ။

( ဆရာေတာ္ ၏ ေထာင္တြင္း တိုက္ပြဲ မ်ား ႏွင္ ့ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္ ့ အခ်ိန္ အထိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရွု ့ ပါ ရန္.)Monday, 21 July 2008

ပိတ္ထားတာေတြ ေက်ာ္ဖြင္ ့ၾကမယ္

ျပည္တြင္း မွ ေနရ်္ ဘေလာ ့ မ်ားႏွင္ ့ အျခား ပိတ္ထားျခင္း ခံရေသာ ၀က္ဆိုဒ္ မ်ားကို အလြယ္ တကူ ေက်ာ္ျပီး ၀င္ေရာက္ ၾကည္ ့ ရွု ့ႏိုင္ ရန္အတြက ေဆာ ့၀ဲ တမ်ိဳး ေပးလိုက္ ပါ တယ္ …။ အသံုးျပဳရာတြင္ အလြန္လြယ္ကူပါ တယ္ …။ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနၾကေသာ အာထရာဆဖ္ ေဆာ ့ ၀ဲ ႏွင္ ့ အသံုး ျပဳရ ပံု ျခင္း အတူတူ ပင္ ျဖစ္ ပါ သည္ …။

အိုင္အီးႏွင္ ့ ခ်ိတ္ျပီး တိုက္ ရိုက္ အလိုအေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္ ..။ ေမာ္ ဇီလာနွင္ ့ သံုးခ်င္ ရင္ေတာ့ အင္တာနက္ (Tool) ထဲ ကို ၀င္ ျပီး ……

Address..( 127.0.0.1 ) ႏွင္ ့ port ကို (8580 ) ခ်ိန္းေပး လိုက္ ပါ က အသင္ ့ သံုးႏိုင္ ပါ ျပီ …..။ ေဆာ ့၀ဲ အမည္ ေလးကေတာ ့ freegate ပါတဲ့ ဗ်ား……။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတ ခိုျဖဴ ပံုေလးနဲ ့ ပါ …။

Google ကေနလဲ အလြယ္တကူရွာႏိုင္ျပီး..၊ အခမဲ ့ download လုပ္ ႏိုင္ ပါ တယ္ …။

ခုယူခ်င္ရင္ေတာ ့ ေဟာဒီမွာ လင္ ့ခ္ http://asia.cnet.com/downloads/pc/swinfo/0,39000587,50001191r-39393865s,00.htm

Saturday, 5 July 2008

နာဂစ္ (သို ့) အရိုင္းတေစၥ


နာဂစ္ (သို ့) အရိုင္းတေစၥ

- ဧရာ၀တီ ရင္ျပင္ ကို နာရီပိုင္းသာ လာခဲ့ ေပမယ့္

တသက္မေမ ့ဘူး ( ဘာေၾကာင္ ့လဲ )

ငါတို ့ရဲ့ ေျမ ၊ ငါတို ့ရဲ့ ေလ ဟာ

ေခတ္အဆက္ဆက္ မွာ သာယာခဲ့ တယ္.။

- ငါတို ့ဘိုးဘြားေတြ ေျပာဘူးတယ္.

တို့ေရ တို့ေျမ ကို

မင္းဆိုး မင္းညစ္ ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခါ

သဘာ၀တရားက ေဖာက္ ျပန္တယ္တဲ ့ ။

- တို ့ျပည္ေတြ သူေတြ ဟာ ဟို ယခင္ ထဲက

အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္ မွာ

ထမင္းတလုပ္ တုတ္တခ်က္ နဲ့

အသက္ဆက္ေနရ တဲ့ ဘ၀ေတြ ပါ

- နင္ ေလွ်ာက္ခဲ့ တဲ့လမ္းကို ေနာက္ျပန္ၾကည္ ့စမ္း

သားေပ်ာက္ရွာ မိခင္ေတြ ၊ မိဘ မဲ့ လူမမယ္ ကေလးေတြ

တစ္ည နဲ ့တစ္ရက္ မွာ အသက္ကင္းမဲ့ သြားသူေတြ

ဒီအျဖစ္အပ်က္ ရဲ့ တရားခံဟာ နင္ပဲ..။

- အာဏာစက္ နဲ့ ကတံုးေပၚထိပ္ကြပ္ ျပီး

သခိုး က လူျပန္ဟစ္ ၊ က်န္ရစ္တဲ့ သူေတြကို

အငတ္ေဘး လက္နက္ နဲ ့ ထပ္သတ္ေနေသာ လူတစုဟာ

အႏွစ္ မပါ အကာ ပါးပါး ၊ ေခြးစာသာသာေကြ်းေနတယ္..။

- လူသတ္ေကာင္ နာဂစ္ နာမည္ဆိုးျဖစ္သြားတဲ့ နင္ ့ကို

တို ့တေတြ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သမိုင္းက်န္ရစ္ေအင္

ေနာက္တခါ နင္ လာတဲ့အခါ ၾကပ္ေျပးရြာ ေနျပည္ေတာ္ မွာ

ငါေစာင္ ့ေနမယ္………….။