Tuesday, 29 July 2008

ပုဂၢိဳလ္ထုူးဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမ


ပုဂၢိဳလ္ထုူးဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ စစ္ေတြ ျမိဳ ၊ ရူပ ရပ္ အဖ ဦးျမ ၊ အမိ ေဒၚ ေအာင္ေက်ာ္သူတို ့ မွ ၁၈၇၉ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၊ ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန ့ တြင္ ဖြားျမင္ ခဲ ့ သည္ ။ ေမြးခ်င္ သံုးဦး ျဖစ္ေသာ -

၁ ။ ေပၚထြန္းေအာင္

၂ ။ ေက်ာ္ထြန္းေအာင္

၃ ။ မအိမ္စိုး …….တို့ အနက္ အၾကီးဆံုး ေပၚထြန္းေအာင္ မွာေနာင္ အခါ ဦးဥတၱမ ျဖင္လာသည္ ။ ညီအကိုႏွစ္ဦး မွာ ၉ ႏွစ္ အရြယ္ႏွင္ ့ ၆ ႏွစ္ အရြယ္သို့ ေရာက္ ၾကေသာ အခါ အဂၤလိိပ္စာ သင္ၾကားလို ၍ မိဘ မ်ားအား ပူစာရာမရသျဖင္ ့ အိမ္မွထြက္ေျပး ခဲ့သည္ ၁၅ ရက္ခန့္အၾကာတြင္ မွ သစ္ပင္တပင္ေအာက္ တြင္ ညီကို ႏွစ္ဦးအား မိဘ မ်ားမွ ျပန္ေတြ ့ခဲ ့ၾကသည္ ။

ထိုေနာက္မိဘ မ်ားမွ ကေလး နွစ္ေယာက္ ၏ ဆႏၵအား ျပည္ ့၀ ေစရန္အတြက္ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ ရွိ အဂၤလိပ္ ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ သင္ေသာေက်ာင္းသို ့ အပ္နွံ ခဲ့ ရ သည္ ။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ရာတြင္ အၾကီး ျဖစ္သူေပၚထြန္းေအာင္ မွာ သူငယ္တန္း မွ စတက္ ရသည္ ကိုမေၾကနပ္ပဲဲ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီးအား သံုးတန္း မွ စတက္ ခြင္ ့ ျပဳ ပါရန္ ရဲ ၀ံ စြာျဖင္ ့ ေျပာေလ ရာ ဆရာၾကီး မွ သံုးတန္း တြင္သင္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္ စာတို ့ ကို ဖတ္ ခိုင္းရာ တြင္ အထစ္အေငါ ့ မရွိဖတ္ ျပႏိုင္ခဲ့ သျဖင္ ့ ဆရာၾကီး မွ ႏွစိတန္း မွ စတက္ ခြင္ ့ ျပဳ ခဲ့ ရ သည္ ။ ( ေက်ာင္းမေန ရေသး ပဲဖတ္ ျပႏိုင္ ျခင္း မွာ အဂၤလိပ္ေက်ာငး္ တက္ ေသာ သူငယ္ ခ်င္း မ်ားထံ မွ ၾကိဳ တင္ သင္ ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုေနာင္ အခါ မွမိဘ မ်ားသိခဲ့ ရ သည္ ။ )

ေက်ာင္းတက္၍ ႏွစ္အၾကာ ၅ တန္းသို ့အေရာက္ တြင္ အတန္းတင္ စာ ေမး ပြဲ တြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ရခိုင္တိုင္း မင္းၾကီးကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင္ ့ေသာဒုတိယ ဆုရသည္ ကို ဆုယူျပီးျပီးျခင္းမွာ ပင္ ညီငယ္ အား စစ္ေတြကမ္းနားသို ့ေခၚသြားျပီး ဆိပ္ကမ္းအေရာက္တြင္ ဒီမွာငါ ့ညီ ဆုယူရင္ ပထမ ဆုက လြဲ ရင္ ဒုတိယ ၊ တတိယ ဆို ဘယ္ေတ ာ ့ မွ မယူဘူး ဟုဆိုကာ ရရွိခဲ ့ေသာဆုအား ခ်ိဳးဖဲ့ ဆုတ္ျဖဲ ပစ္ခဲ့ ေလ သည္ ။

ထိုနွစ္ မွာပင္ ၎ တို ့ ညီအကိုႏွစ္ ဦးအား မိဘမ်ား ထံ မွ ခရစ္ယန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တပါး မွာ ေမြးစားခြင္ ့ေတာင္း ျပီး ကလကတၱား တြင္ ေက်ာင္း ထားမည္ ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာရာတြင္ မိဘ မ်ားမွ ခြင္ မျပဳ ခဲ့ သျဖင္ ့ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားရ မည္ ့အခြင္ ့ေရးတို့ ဆံုးရွု ံး ခဲ့ရ သည္ ။ ၁၃ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေပၚထြန္းေအာင္ မွာ ႏိုင္ငံ ျခားတြင္ ပညာ သင္ ယူလို စိတ္ ျပင္းျပလာျပီ း ေငြ ရွိလွ်င္ ျဖစ္ ႏိုင္သည္ ဟု ယူဆကာ ဦးေလးေတာ္သူ ထံ ကူညီ လုပ္ကိုင္ရင္းေငြ စုခဲ ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ ဆႏၵ ရွိသည္ ့အတိုင္း ျဖစ္မလာေသာအခါတြင္ မိဘ မ်ားထံ သို့ မျပန္ေတာ ့ ပဲ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ရွိေရႊေစတီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ထံ သို ့ သြားေရာက္ ကာ ပရိယတိၱ စာေပ တို ့ သင္ၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ ထားရာ ရဲရင္ ့တက္ၾကြေသာ စိတ္ဓါတ္ ကိုသေဘာၾက သျဖင္ ့ ဆရာေတာ္မွ ဖိုးသူေတာ္ အျဖစ္ ၀တ္ခြင္ ့ ျပဳ လိုက္ သည္

ဖိုးသူေတာ္ အျဖစ္ နွင္ ့ ၂ ႏွစ္ ခန္ ့ ပရိယတိၱ စာေပတို ့သင္ၾကားျပီးေသာခါ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ ညီ ငယ္ ကိုပါေခၚေဆာင္ ျပီး သာမေန ၀တ္ခဲ ့ၾကသည္ ။ ေပၚထြန္းေအာင္ မွ ရွင္ဥတၱမ ၊ ေက်ာ္ ထြန္းေအာင္ မွာ ရွင္ အရိယ ျဖစ္လာ သည္ ။ထို ့ ေနာက္ ရွင္ ဥတၱမ သည္ ပရိယတိၱ သင္ ၾကားရာတြင္ ထင္ ရွားေသာ ပခုကၠဴ သို ့ သြားေရာက္လိုေသာ ဆႏ ျပင္းျပလာသျဖင္ ့ လူ၀တ္လဲျပန္ကာ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာႏႈင္ ့အတူ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ မွ ထြက္ ခြာလာ ရာ ေတာင္ ငူ ျမိဳ ့ သို့ အေရာက္ တြင္ စာျပန္ပြဲ ႏွင္ ့ၾကံဳ ၾကိုက္ ေလ သျဖင္ ့ ၀င္ေ၇ာက္ ေျဖ ဆိုရာပထမ အဆင့္ရရွိခဲ ့ေလ သည္

ပထမ ဆုရ သည္ အတြက္ လူသိ မ်ားလာျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ့၊ ကၽြန္းကုန္း ရပ္ ရွိ ရွမ္းအမ်ိဳး သမီးတဦး မွ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာ အား ေပၚထြန္းေအာင္ ကိုေမြးစား ခြင္ ့ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္ မွ ေပၚထြန္းေအာင္၏ သေဘာကို ေမးျမန္းေလ သည္ ထိုအခါမိမိ အား ေမြးစာ လိုပါက ကာလကတၱား သို ့ ပညာ သင္ ေစလြတ္ ရမည္ ဟု ဆုိ ရာ ရွမ္းအမ်ိဳး သမီး မွ လဲ သေဘာတူသျဖင္ ့ ေခၚယူေမြးစား ျပီး ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ႏိုင္ငံ ျခားသို့ပညာသင္ သြားရ ေလေတာ ့သည္

၁၉ - ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ ကာလကတၱား မွ ၁၀ တန္းေအာင္ ျမင္ ျပီး ျမန္မာျပည္ သို ့ ျပန္လာကာ သာမေဏ ျပန္၀တ္သည္ ။ ထို ့ေနာက္ ပခုကၠဴ သို ့ ၾကြေရာက္ ျပီ း ပရိယတိၱ စာေပ တို ့ကို သင္ ၾကားျပန္သည္ ။ အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ ဘံုေဘဘားမား ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္ သူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ မွ ဒကာခံယူျပီး ရဟန္းေဘာင္ သို့ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္

ရဟန္း ျဖစ္ျပီး အခါတြင္ အႏိၵယသို ့ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပန္လည္ ၾကြ ခ်ီ ျပီး ေဒသႏၱရ ဗဟုသု တႏွင္ ့ သကၠတ ၊ ဘဂၤလီ ၊ နာဂလီ စေသာ ေရွးေဟာင္း စာေပ မ်ား ကို ့ အထူးလိုက္ စား ျပန္ သည္ အႏိၵယ ျပည္ ၌ ရွိ စဥ္ အမ်ိဳးသား ေကာလိပ္ၾကီး တခုတြင္ ပါဠိ ႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာ ပညာရပ္ မ်ားကို ပို့ခ် ေပးရေသာ “ ပါဠိ ပေရာ္ဖက္ဆာ “အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့ ျပန္သည္ ။ ထိုကာလ အတြင္ း အႏိၵယ ျပည္သူတို ့ ၏ ၾကည္ ညိဳ ျခင္း ကို အထူးခံ ခဲ ့ရျပီး အိႏိၵယ ရွိ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္ ျပိုင္ ျပီး ဟိႏၵဴမဟာ ဆမၼ အသင္းၾကီးတြင္ ဥကၠဌ ရာထူး ရခဲ ့ သည္ ။ အႏိၵယ တြင္ (၈) ႏွစ္ၾကာ ျပီးေနာက္ ျပင္သစ္ သို့ ပညာသင္ၾကားရန္ ထြက္ ခြာသြားျပန္သည္ ။ ပညာသင္ၾကားေန စဥ္ ( ၁၉၀၅ -ခုႏစ္ ) ၀န္းက်င္၌ ရုရုား ႏွင္ ့ ဂ်ပန္ စစ္ျဖစ္ ပြားရာတြင္ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ သျဖင္ ့သြားေရာက္ လိုေသာဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာျပန္သ ျဖင္ ့ရန္ကုန္သို ့ ျပန္လည္ ၾကြေရာက္ ခါ ၁၉၀၇ -ခုႏစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ( ၄ ) ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္မွ စကၤာပူ သို ့ ၾကြ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ စကၤာပူ မွတဆင္ ့ ဂ်ပန္သို ့ ၾကြေရာက္ေလ ရာ မတ္လ ၇- ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ပန္ျပည္ ယိုကိုဟား ဆိပ္ကမ္းသို ့ ေရာက္ရွိခဲ့ ေလ သည္ ဂ်ပန္ျပည္ ၌ ၅- ႏွစ္ၾကာမွ် ပရာ္ဖက္ဆာ အျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ ့စဥ္ တရုတ္ျပည္ မွ တိမ္းေရွာင္လာေသာ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္ႏွင္ ့ သိကၽြမ္းခဲ့ သလို တရုတ္ျပည္အတြက္လဲ အၾကံ ညဏ္ တို ့ ေပးႏုိင္ ခဲ့ သည္

ထိုမွတဖန္ ျမန္မာျပည္ သို ့ ျပန္လည္ၾကြခ်ီ ရာတြင္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ရွိ ေဆ ဂံု ( ဟိုခ်ီမင္း ) ျမိဳ ့သိုအေရာက္တြင္ မင္ကြန္းမင္းသားၾကီး၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္ အရ ဆြမ္းစာၾကြေရာက္ ျပီး ျမန္မာ ျပည္ အေရးေဆြးေႏြး ခဲ့ ရာတြင္ ဆရာေတာ္ မွ အေရးမလွေၾကာင္းေျပာ ျပ သျဖင္ ့ မင္းသားၾကီးခမ်ာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေၾကာင့္ မ်က္ရည္ က် ခဲ့ ရွာ သည္

၁၉၁၀ -ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ သို့ ျပန္လည္ ေရာက္ ရွိလာေသာ အခါတြင္ ဘာသာစကားေပါင္း ( ၉ ) မ်ိဳး ခန္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာေတာ္ အား ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းသားမ်ားႏွင္ ့အတူ ျပည္သူမ်ားက ေလးစာၾကည္ညိဳၾကသည္ ။့ ထိုအခါတြင္ ဆရာေတာ္ မွာ ျပည္တြင္းသို ့ လွည့္ လွည္ ကာ ႏိုင္ငံေရးတရားတ္ို ့ စတင္ ေဟာေျပာစ ျပဳလာသည္ ၁၉၁၂- ႏွစ္ တြင္ ႏွမ ျဖစ္သူ ေဒၚ အိမ္စိုး ႏွင့္ အတူ ျမန္မာလူငယ္ ( ၃၁ ) ေယာက္ အား ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ပညာသင္ၾကားေစရန္ အတြက္ ထြက္ခြာလာခဲ ့ ျပန္ သည္ ။ ၁၉၁၉ -ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္မွ ျပန္ၾကြလာ ျပီး သူရိယ သတင္းစာတိုက္ တြင ္သီတင္းသံုးကာ သတင္းစာ မွေန၍ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါမ်ား ေရးသား ခဲ့ သည္ ( ဒုတိယ ပိုင္း ကို ဆက္ လက္ အားေပး ပါ ရန္ ….)

No comments: