Sunday, 24 August 2008

ယေန ့ သတင္းစာ ပါ ဂန္ဘာရီ ခရီးစဥ္ ႏွင္ ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ..


မစၥတာဂန္ဘာရီ ၏ ယခုတေခါက္ခရီးစဥ္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္အစီစဥ္တြင္ နံနံက္ ၁၀ နာရီ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရန္စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေတြ ့ဆံုရန္ျငင္းပယ္ခဲ့ သည္ ။ ထိုေၾကာင့္ မစၥတာဂန္ဘာရီက ကိုယ္တိုင္စာေရးသားျပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွတဆင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပို ့ ျပီးေတြ ့ဆံုရန္ၾကိုးပန္းခဲ့ သည္ ။သိုေသာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ၎စာကိုလက္မခံပဲ တံုျပန္မွု ့မရွိသည္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွနံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ ၁၁နာရီ မိနစ္၄၀ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အေနာက္ဖက္ အုတ္တံတိုင္းမွ လက္ကိုင္အသံခ်ဲ ့စက္ျဖင္ ့ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ မွ စာေပးလိုေၾကာင္း ႏွင္ ့လက္မခံႏိုင္ပါက ျခံ၀တြင္ စာကပ္ထား မည္ ့အေၾကာင္းထပ္မံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ ျပီး ၂ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ မစၥတာဂန္ဘာရီ၏ စာအားကပ္ထားခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထိုေန ့တြင္မစၥတာဂန္ဘာရီ အေနျဖင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္ ့ေတြ ့ ဆံုႏိုင္ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးသား ခဲ့ သည္ ။

သိုေသာ္ မစၥတာဂန္ဘာရီ မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုႏိုင္ရန္ထပ္မံၾကိဳးစား လိုေၾကာင္း တင္ျပလာသျဖင္ ့ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန ့ နံနံက္ ၇ နာရီမိနစ္ ၅၀ တြင္ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ၏ အဖြဲ ့၀င္ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည္ ့Mr. Erwan Pouchous ႏွင္ ့ Ms. Hua Jiang တို ့ သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ တာ)န္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့ အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို ့ သြားေရာက္ခဲ့ သည္ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ၈နာရီ ၂၅ မိနစ္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေနအိမ္ျခံ၀န္းေရွ ့ မွေန၍ လက္ကိုင္အသံခ်ဲ့ စက္ျဖင္ ့ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအားလာေရာက္ေတြ ့ ဆံု ပါရန္ ေအာ္ဟစ္၍ ဆက္သြယ္ခဲ့ ပါေသာ္လည္း တံုျပန္ မွု ့ မရခဲ့ရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရ သည္ ။

မစၥတာဂန္ဘာရီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ ေတြ ့ ခြင့္ မရခဲ့သျဖင္ ့ NLD ဗဟိုအလုပ္အမွု ေဆာင္အဖြဲ ့ႏွင္ ့ ထပ္မံ ေတြ ့ ဆံုခြင့္ ေတာင္ခံ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ထပ္မံ စီစဥ္ေပး ခဲ့သည္ ဟု ယေန့ထုတ္ စစ္အစိုးရ ၏ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ သည္ ။

…………………………………………………………………………………………………………….

မစၥတာဂန္ဘာရီ ၏ ကေယာင္ေျခာက္ျခား ရွင္းလင္းခ်က္

မစၥတာဂန္ဘာရီ မွ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း လိုလိုေသး မရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ျပီး ဧည္ ့၀တ္ ေက်ပြန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အစိုးရ အားေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ၊ မိမိ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ့ စည္ မ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည္ ့သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ျပ သ ရာ ေရာက္ ပါေၾကာင္း ၊ မိမိႏွင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ ေတြ ့ ဆံုႏိုင္ရန္ အတြက္ကူညီၾကိုးစားေပးခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အားေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ ေတြ ့ ခြင္ ့ မရသည္ ့ အတြက္ စိတ ္ မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း ၊ ဤသို ့ ျဖစ္ရသည္ မွာ ျမန္မာအစိုးရေၾကာင္ ့ေရာ ၊ မိမိေၾကာင္ ့ ပါ မဟုတ္ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို ့ ၾကားတြင္ သေဘာတိုက္ဆိုင္မွု ့ မ်ား ၊ မတိုက္ ဆိုင္ မွု ့ မ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ ္ ေသာ္ လည္း ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္ အဆင္ေျပစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ့ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ အစိုးရ အလိုရွိသည့္ အခ်ိန္ တြင္ မိမိလာေရာက္ရန္ အသင္ ့ ရွိေနေၾကာင္း စသည္စသည္..တို ့ ကို ေရာခ်သြားပါသည္..။

………………………………………………………………………………………………………

ေက်ာ္ဆန္း ရဲ့ အတို ့အေထာင္ .

က်ေနာ္တို ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ့ နဲ့ အေဆြေတာ္ ( ဂန္ဘာရီ )ဟာ ယခင္သံုးၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ ့ ဆံု ခဲ့ ျပီးယခုအၾကိမ္သည္ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္ႏွီးပြင္ ့လင္း ခင္မင္စြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ခဲ့ ၾကျပီးသည္ ့ အတြက္တေယာက္ သေဘာကို တေယာက္ နားလည္ ျပီး တကယ္ ့ မိတ္ရင္းေဆြခ်ာ ျဖစ္ေနပါျပီ ။ ဒါေၾကာင္ ့ ယခုစတၳဳထ အၾကိမ္ေတြ ့ဆံု မွု ့ မွာလည္း ယခင္ ေတြ ့ဆံု မွု ့ မ်ားထက္ ပိုမိုခင္မင္ရင္းႏွီးပြင္ ့ လင္းစြာနဲ့ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ ျပီး အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဆာင္ကၾကည္းေပးႏိုင္လိမ္ ့ မယ္လို ့ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင္ ့မိပါတယ္

……..အဆင္ ့ ေလးျဖစ္တဲ့ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျပဳမယ္ ့ ဆႏၵခံယူပြဲ မွာလဲႏိုင္ငံတကာစံႏွုန္းမ်ားႏွင္ ့ အညီ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဆႏၵခံယူပြဲမွာျပည္သူလူထုက အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းဟာ ေရွ ့ဆက္ျပဳလုပ္မယ့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္အတြက္ ကိုလည္း အတည္ ျပဳလိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင္ ့ ယေန ့ အခါ မွာမူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ ရဲ့ က်န္အဆင္ ့ (၅) (၆)(၇) တို ့ကို လည္း ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။. အဆင္ ့ (၅ )ျဖစ္တဲ့ ပါတီစံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလဲ အားလံုးပါ၀င္ခြင္ ့ ရေအာင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ အေဆြေတာ္ေျပာတဲ့ အားလံုးပါ၀င္ခြင္ ့ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ ့့ အစီစဥ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့.။

( လူပုသေလာက္ ပလီတီးေခ်ာက္ခ်က္ ေျပာတတ္တဲ့ ေက်ာ္ဆန္း ရဲ့ ဂန္ဘာရီးအား ႏွပ္ခ် ပံု.)

…………………………………………………………………………………………………………….

ရန္ကုန္သားရဲ ့ အျမင္…….

၁။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီး ႏွစ္ေယာက္ ႏွင္ ့ စစ္အစိုးရ ဖက္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ ေရွ ့၊ ေနာက္ တို ့ မွာ လက္ကိုင္ အသံ ခ်ဲ့ စက္ ျဖင္ ့ အလွုဴခံ လာ သလို ေအာ္မေခၚ သင္ ့ …….. အမွန္တကယ္ ျဖစ္ သင္ ့ သည္ မွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ ျခံ၀န္း ပါတ္ပါတ္ လည္ မွ ေခြးတိုးေပါက္ တို ့ ကို ရွာ သင္ ့ သည္ ။ ေတြ ့ရွိပါက ထို ေခြးတို ့ ေပါက္ မွတဆင္ ့ ေလးဘက္ေထာက္ တိုး၀င္ ကာ အတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္ ျပီး ေတြ ့ ဆံု ပါရန္ အသနားခံ သင္ ့ သည္

၂။ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မစၥတာ ဂန္ဘာရီ လို ႏံုအအ လူမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ မလႊတ္သင္ ့ ။ လည္သူစား စနစ္ၾကီးစိုးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ေနရာ မ်ိဳး တြင္ ဂန္ဘာရီလို လူေရာက္လာေသာ အခါ ေနာက္ဆံုး မွာ ဆူးေလလမ္း က ပလီ တက္ျပီး ဆုေတာင္းတာ ပဲ ရွိမည္ ။ ဤ သို ့တက္ေရာက္ ဆုေတာင္းျခင္း မွာ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သူ့ အေပၚတြင္ စိတ္မကြက္ ေစရန္ျဖစ္သည္ ။ မွာလိုက္တာတမ်ိဳး - လုပ္လာတာ တမ်ိဳးု ႏွင္ ့ဆိုေသာအခါ ေနာက္ထပ္လာခဲ့ သည္ ရွိေသာ္ ေလေၾကာင္း ကုမၼဏီ မ်ားကို လုပ္ေက်ြးသလိုျဖစ္ေနမည္

၃။ ေက်ာ္ဆန္းေျပာတဲ့ ဆႏၵခံ ယူပြဲအားႏိုင္ငံ တကာစံႏွုန္း ႏွင္ ့ အညီ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္ရန္ကုန္သား တခုေလာက္သိခ်င္ပါ သည္ ။ ႏိုင္ငံတကာ ဆႏၵခံ ယူပြဲ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏွုန္းမ်ားတြင္္ မဲဆႏၵ ေပးရာ ၌ (၁ ) မိမိမဲဆႏၵ အားလူၾကံဳေပး၍ ရ ၊မရ ( ၂ ) ဆႏၵမဲေပးရန္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း လိုက္လံေကာက္ခံ ျပီးေနာက္ မိသားစုစာရင္း ျပန္လည္ ထုပ္ျပန္ရာ တြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ မိသားစု ၀င္ မ်ားသာမက ပဲ စစ္တပ္မွ (ဥပမာ- တကက ေအာင္သန္း ) စသည္ ့အမည္ မ်ိဳး လူပိုလူလွ်ံ မ်ားပါလာ၍ ရ ၊ မရ ။ ( ၃ ) ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြပ္ တြင္း မဲမေပးေစပဲ သက္ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ မ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ အမွန္ျခစ္ျပီးသား မဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ ထိုးေစ ျခင္းမ်ိဳး ရ ၊ မရ ။ ( ၄ )ရပ္ကြပ္မ်ားအတြင္း ရွိလမ္းလူၾကီးမ်ား မွ တအိမ္တဆင္ ့ လိုက္လံ၍ ေခ်ာ ့တခါ ၊ ေျခာက္တလွည္ ့ ေအးဓါးျပ တိုက္ျပီး အမွန္ျခစ္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳး ရ ၊ မရ ။ ( ၅ ) နာဂစ္ မုန္တိုင္း သင္ ့ ဒုကၡ သည္ မ်ားအား အမွန္ ျခစ္ပါ မွ ဆန္ေပးမည္ ၊ ေနစရာ ေပးမည္ဆို ျပီး အတင္း အဓမၼ အမွန္ျခစ္ခိုင္းျခင္း မ်ိဳးရ ၊ မရ ။ ( ၆ ) မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသ ရွိေက်းရြာ အမ်ားစု သည္ မဲဆႏၵ ေပး ပြဲ အား ထိုသူတို ့ ကိုယ္တိုင္ မသိလိုက္ပဲ ရာႏွုန္း ျပည္ ့ ေထာက္ခံ လိုက္ ပါသည္ ဆိုကာ ေၾကျငာ ျခင္းမိ်ုး ျပဳလုပ္၍ ရ ၊ မရ ……စသည္တို ့ သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံ ႏွုန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပါသလာ း ဆို တာကို ရန္ကုန္သား သိခ်င္ပါသည္

3 comments:

aprilsnow said...

How nice idea of Yangon thar! So so crazy and so so stupid gambri!

aprilsnow said...

How nice idea of Yangon thar! So so crazy and so so stupid gmabri!

MyowinZaw said...

ေျပာမလို႕လုပ္ေနတာ ေျပာသြားေပးလို႕ ေက်းဇူးတင္တယ္ အမွန္ေတြသိပ္မေျပာနဲ႕ ဂမ္ဘာရီ အူခ်ာခ်ာ ေက်ာ္ဆန္းငေၾကာင္အေၾကာင္း လူသိကုန္လိမ့္မယ္